Průmyslová automatizace

Engineering Base jako platforma pro zpracování elektro-dokumentace strojů, zařízení a rozváděčů v různých oblastech průmyslu a inteligentních budov.

Čemu čelíte:
 • Tlaku na inovaci: doba, kdy je výrobek na technické špičce je neustále kratší a musíme rychle nabídnout nové řešení.
 • Nutnosti součinnosti, spolupráci vývojového a montážního týmu.
 • Globalizaci a možnosti dodávat výrobky na různé obchodních trhy dle lokálních standardů a jazyků.
 • Potřebě platnosti a aktuálnosti dokumentace.
 • Snaze minimalizovat čas při tvorbě dokumentace v celém procesu návrh – kontrola – zanesení změn.
 • Standardizaci a tím využití typových částí výrobku.
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Zkrácením času při vývoji výrobku pomocí unikátní technologie on-line propojení grafických a tabulkových dat dokumentace.
 • Jedním zdroj dat a možností zanesení požadavků přímo u zákazníka.
 • Zpracováním dokumentace dle různých norem nebo požadavků zákazníka včetně on-line překladu do jiné jazykové mutace.
 • Vkládáním a sledováním změn v reálném čase včetně revizí.
 • Generováním dokumentace s on-line podporou globálních kontrol dle požadavků uživatele a to i při vkládání změn.
 • Sestavením dokumentace pomocí typových zapojení včetně variant.
Čemu čelíte:
 • Nutnosti rychlé a orientační kontrole zaplněnosti rozváděče bez složitého kreslení schémat zapojení.
 • Potřebě aktuálnosti dat při změnách v zapojení, výměně typu přístroje nebo jeho umístění v rozváděči.
 • Ručnímu vytváření popisků a návlaček přístrojů.
 • Doporučenému prodrátování rozváděče s výpočtem délek jednotlivých propojů.
 • Potřebě automatizace zpracování podkladů pro mechanickou výrobu rozváděče.
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Pohodlným vytvořením 2D modelu rozmístění přístrojů v rozváděči na základě kusovníku.
 • Schématem zapojení – 2D návrh rozváděče i kusovník jsou on-line propojeny a změny je možné provádět z jakéhokoli dokumentu.
 • Generováním dat z databáze projektu do popisovačů a plotterů.
 • Inteligentním modulem pro návrh prodrátování respektující napěťové hladiny a EMC kompatibilitu s výpočtem délek propojů.
 • Výstupem vrtacích šablon a dalších podkladů pro stroje Perforex či jiná zařízení.

Aktuality v této oblasti

Zweifel Pomy-Chips AG: Kompletní provozní dokumentace na jednom místě

Detailní elektro dokumentace v oblasti automatizace budov

První Signální, a.s.: Zkušenosti z výběru elektro-projekčního software

Konference Tále a společný workshop firem Technodat a Loxone

Volba správné technologie ovlivňuje kvalitu piva

Unipi technology: Nový katalog pro Engineering Base

Engineering Base - moderní projektování nejen výrobních technologií

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám