Generační posun při tvorbě elektro dokumentace ve společnosti ZAT

Header menu 2

Generační posun při tvorbě elektro dokumentace ve společnosti ZAT

Investice pro zlepšení interních procesů a zvýšení konkurenceschopnosti u tradiční české společnosti.

Společnost ZAT dodává inteligentní systémy řízení pro široké spektrum oborů do celého světa téměř 60. let. Zaměřuje se na obory s vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost a na technologie a služby vyžadující inovativní a individuální řešení. Svým zákazníkům pomáhá trvale zvyšovat efektivitu provozu jejich technologií.

Společnost ZAT je známa hlavně jako dodavatel řídicích systémů pro jaderné elektrárny, které mají, a budou mít, na trhu s výrobou elektrické energie své pevné místo. Řídicí systémy a know-how ZAT jsou nasazeny na 30 procentech jaderných elektráren v Evropě a 10 procentech ve světě, například i na všech českých a slovenských jaderných elektrárnách. Mimo jadernou energetiku jsou produkty společnosti ZAT úspěšně provozovány i na vodních a tepelných elektrárnách v ČR i ve světě. Celkem jsou dodávky směřovány do 65 zemí světa.

 

ZAT je ovšem aktivní i v dalších oborech. Dlouhodobě dodává do oblasti dopravy, kde například jeho produkty řídí dispečinky na polovině železničních tratí v České republice. V rámci vývoje a uplatnění nových technologií firma před třemi lety uvedla na trh zcela novou IoT platformu SimONet pro bezdrátový sběr, uložení, vyhodnocení a vizualizaci dat. Ta pomáhá firmám snižovat náklady při správě budov a energií, při monitoringu polohy dopravních prostředků a strojů, monitoringu nestandardních jevů na produktovodech a v distribučních sítích i v zóně 2 s rizikem výbuchu atd.

Pro naplnění požadavků zákazníků investuje ZAT také do svého informačního systému. Cílem je zefektivnění a zrychlení práce a zlepšení uživatelské přívětivosti systému.

Jednou ze součástí informačního systému je také databázový nástroj pro návrh a zpracování technických řešení – Engineering Base.

Využití AutoCADu a důvod jeho výměny

ZAT, stejně jako jiné společnosti, používal v minulosti pro zpracování elektro dokumentace grafický nástroj AutoCAD. A v případě, že jej vyžaduje zákazník, se využívá dodnes. Z celého objemu projekční činnosti ZAT jde však o minimální záležitost, neboť související časové a finanční náklady na projekt jsou značně vysoké.

Důvodů, proč společnost ZAT opustila ruční zpracování v AutoCADu, bylo hned několik. Jeho využití bylo dříve postačující v případech rozdělení projektů a dokumentace po jednotlivých skříních. Také způsob práce, kdy jeden konstruktér zapojení vytvořil a další zakreslil, již není možný. Dnes je třeba, aby vývoj, zakreslení i úpravy dokumentace realizoval jeden pracovník.

Přechod na inteligentní elektro-CAD software

Hlavním motivem pro změnu nástroje pro tvorbu elektro dokumentací byl především tlak na kooperaci více lidí s podporou databázového zpracování. Jako nejsnadnější cesta při změně z AutoCADu se nabídlo využít software používající prostředí Autodesku. Po krátkých pokusech s programem CADELEC byl ve společnosti ZAT nasazen software ECS CAD. Bohužel se vlastní prostředí ukázalo jako nestabilní, kdy docházelo k porušení integrity dat, čím vznikaly značné škody. Z toho důvodu byl paralelně nasazen nezávislý systém ELCAD, se kterým se zpracovala celá řada zakázek. S postupným vývojem v oblasti informační architektury (ICT) se v ZAT začali zabývat myšlenkou na posun projekčních prací na vyšší úroveň databázového projektování a s tím související modernizací projekčních nástrojů.

Nasazení plně databázového projektování

Zdeněk Tupý (Architekt IS/IT) a jeho kolegové na základě mnohaletých zkušeností se zpracováním elektro dokumentace definovali požadavky na nový systém.

Jeden z uvažovaných nástupců byl systém EPLAN, na jehož využití byl tlak od spolupracujících firem. Nicméně tento software nevyhovoval svou uzavřeností. Po shlédnutí principu a vlastností Engineering Base (EB) se proto ZAT rozhodl pro nasazení této databázové platformy.

Hlavní důvody, proč ZAT zvolil EB jako svůj projekční software pro budoucnost, jsou podle Zdeňka Tupého následující:

 • on-line propojení mezi všemi objekty v projektu,
 • možnost zpracování projektu formou grafické editace a také pomocí on-line propojeného tabulkového editoru,
 • EB je jednoduše modifikovatelný systém s možností jeho přizpůsobení požadavkům zákazníka,
 • snadná integrace na další IT aplikace,
 • využití standardního databázového prostředí (MS SQL Server) jako centrálního zdroje dat,
 • EB je dynamicky se rozvíjející platforma umožňující zákazníkům další růst.

Oblasti využití EB

Ve společnosti ZAT lze zjednodušeně definovat 4 oblasti využití EB:

 • Datové propojení osob a týmů
  • Doposud „roztříštěné“ týmy či samostatně fungující projektanti jsou nyní součástí jednoho týmu, což značně zjednodušilo a zrychlilo práci nejen na společné zakázce. Plně se uplatil princip „1 software – 1 databáze – 1 tým“. Neocenitelnou výhodou je upravitelná instalace EB (3vrstvá architektura) odpovídající potřebě změny počtu uživatelů nebo v poslední době tolik požadovaná práce z Home Office.
 • Datové propojení SW a HW
  • Výsledkem implementace EB je propojení SW a HW části projektu, které zajišťuje rychlejší generování podkladů pro SW programátory. Data jsou nyní vzájemně provázaná a konzistentní na úrovni návrhu HW karet a seznamu signálů v rozdílných SW aplikacích.
 • Integrace EB a dalších SW
  • Otevřenost EB umožnila integraci na další vnitropodnikové IT aplikace přesně dle zadání uživatelů a vnitřních procesů v ZAT. Všechna data mezi EB, nadřazeným IT systémem a souvisejícími aplikacemi jsou automaticky přenášena bez nutnosti ručního přepisu.
 • Podpora digitální výroby
  • Veškerá data pro nákup se automaticky přenáší z EB do nadřazeného systému. Základem je propojení skladových karet určených pro nákup a identických záznamů v katalogu EB používaných při zpracování dokumentace přístrojů v EB.
  • Kromě přenosu dat pro nákup jsou z EB dodávána i inteligentní schémata zapojení, která umožňují navigaci napříč dokumentací. Technici ve výrobě zobrazují schémata na dotykových obrazovkách a perem mohou vkládat poznámky. Projekce následně zanese požadovanou změnu do EB dat a výroba má tak velmi rychle k dispozici aktualizaci dokumentace.

 

ZAT a jeho vize dalšího rozšíření EB

První vizí je posílení digitální výroby ve formě mechanického návrhu rozvaděče – tedy automatického určení délek vodičů, kontrola zaplněnosti žlabů a skříně, spolupráce s mechanickými inženýry (3D modely). Nedílnou součástí vize je i výstup EB dat na stroj pro stříhání, odizolování a označení vodičů do rozvaděče.

Druhou vizí je použití typových rozvaděčů, což by značně zjednodušilo a zkrátilo proces návrhu a výroby. Vzhledem k tomu, že každý projektant zakreslí rozvaděč jiným stylem, by díky použití typových rozvaděčů došlo k eliminaci rozdílnosti a souvisejícím časovým úsporám. Výhodou pro zákazníky bude standardizace z pohledu dodávek a následné úspory nákladů při servisu (jednotný styl, osazení apod.).

Závěrem

Firma ZAT právem patří mezi průkopníky moderního způsobu projektování. „Využíváním EB jsme značně zefektivnili interní procesy, což přináší značnou výhodu také zákazníkům, zároveň tím posilujeme konkurenceschopnost firmy na trhu,“ potvrzuje Zdeněk Tupý. Systém EB nyní aktivně používá nejen projekce, ale i technici ve výrobě, zkušební technici při zkouškách FAT i na stavbě. V dalších letech ZAT plánuje pokračovat v zefektivnění procesů a EB bude toho zcela určitě nedílnou součástí. „Nástroj je však jen jedna z částí „puzzle“. Naše myšlenky nám pomohl zformulovat a zhmotnit skvělý tým podpory dodavatele EB, společnosti Technodat Elektro,“ uzavírá pan Tupý.

 

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám