Ferag: Elektro dokumentace již jen v Engineering Base

Header menu 2

Ferag: Elektro dokumentace již jen v Engineering Base

Společnost Ferag je lídrem na trhu v oblasti dopravních a logistických systémů pro tisk novin, časopisů a dalších tiskovin.

Skupina Ferag se skládá ze společností Ferag AG ve městě Hinwil (Švýcarsko) a Ferag Verfahrenstechnik GmbH v Lipsku (Německo). Ferag vyrábí a dodává svým zákazníkům na základě standardizovaných modulů a jejich specifikace celou řadů řešení, od samostatných komponentů, přes malé systémy až po vysoce složité a integrované systémy. Projekce, výroba, montáž a systémové oddělení s 800 zaměstnanci jsou umístěny v sídle společnosti ve městě Hinwil. Oddělení procesního inženýringu, s přibližně 150 zaměstnanci, se specializuje na vývoj a konstrukci systémových komponent, jako jsou např. řezací bubny pro ořezávání okrajů.

Dvojitý či trojitý zápis dat – již nikdy více

Ferag využíval po mnoho let pro návrh sériově vyráběných strojů elektro CAD systém ELCAD. Pro projekci kompletních technologií celého závodu ovšem nenašel vhodné řešení. Proto pro tvorbu výkresů používali konstruktéři různé CAD systémy a pro reporty, např. seznamy kabelů následně prostředí MS Office. Takto vytvářená dokumentace nebyla kompatibilní ani se systémem ELCAD, ani s ostatními systémy. Každá změna, ať už na stroji nebo v celé technologii musela být ručně aktualizována jak v seznamech, tak i v grafickém výkresu. Abychom se vyhnuli této trojité práci, musela by být použita zcela nová koncepce.

Bezproblémový přechod

Po intenzivním průzkumu SW řešení nabízených na trhu se společnost Ferag rozhodla využít platformu Engineering Base (EB), protože tento nástroj nejlépe vyhovoval požadavkům na špičkové technologie. Nejdříve jen pro technologickou projekci a ve druhém kroku přejít z ELCAD na EB i pro návrh sériově vyráběných strojů. Mnohaleté zkušenosti se systémem ELCAD a možnost převodu vybraných dat do platformy EB hrálo při výběru také důležitou roli. Nejvíce přesvědčivý byl ovšem datový model EB, který umožňuje návrh bez nutnosti nejdříve vytvářet grafický výkres. EB dokáže následně vygenerovat potřebnou grafickou dokumentaci ze zadaných alfanumerických dat.

Pionýři pro elektro SW v průmyslové automatizaci

Společná práce společností Ferag a vývojového střediska AUCOTEC AG byla mimořádně kreativní a produktivní. Jako „vedlejší produkt“ došlo k vývoji nových funkcí EB pro konzistentní inženýring při návrhu výrobků v oblasti průmyslové automatizace. Ferag se stal svými požadavky dílčím průkopníkem nových funkcí v EB, které budou přínosem pro všechny uživatele.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám