Podpora

Technická podpora platformy Engineering Base (katalogy přístrojů a kabelů, rozšiřující makra, instalační soubory, service packy, ovladače pro HW klíče a licenční servery...)

S pomocí výrobců nebo jejich obchodních zastoupení připravujeme katalogy konkrétních přístrojů a kabelů. Připravené katalogy obsahují technická a grafická data (spec. symboly se systémem běžně nedodávané) nebo jen technická data která jsou provázána na standardně dodávané symboly v naší databázi EB.

Katalogy jsou k dispozici na datovém portále. Přístupové údaje (uživatel a heslo) naleznete ve své servisní smlouvě nebo ve smlouvě o poskytnutí software mezi vámi a společností Technodat Elektro, s.r.o.. V případě že nemáte uvedená data k dispozici, tak kontaktujte oprávněnou osobu ve vaší firmě.

 

Podporovaní výrobci

 


 

Mám zájem o jiný katalog

Připravujeme pro vás, naše zákazníky i pro vlastní potřebu programová VBA/C# makra. Tato makra slouží pro rozšíření existujících funkcí platformy Engineering Base nebo pro použití stávajících funkcí jiným způsobem. Volně dostupná makra můžete v rámci servisní podpory využít pro usnadnění a urychlení procesu tvorby a kontroly vaší dokumentace.

Makra jsou k dispozici na našem datovém portále. Přístupové údaje (uživatel a heslo) naleznete ve své servisní smlouvě nebo ve smlouvě o poskytnutí software mezi vámi a společností Technodat Elektro, s.r.o.. V případě že nemáte uvedená data k dispozici, tak kontaktujte oprávněnou osobu ve vaší firmě.

 

Popis vybraných VBA maker

Vlastní menu
Makro umožňuje přidat do kontextového menu vybraného objektu (zařízení, přístroj, katalog, projekt, dokument…) položku umožňující start dalšího makra. Makro se automaticky spouští při startu EB, což umožňuje přizpůsobit uživatelské prostředí dle specifických požadavků zákazníka. Jako příklad je v kontextovém menu přístrojů, kabelů a vodičů přidána položka „Navigovat na Materiál v katalogu“. Dále je připraven vzorový kód pro nastavení uživatele (jméno, iniciály) z prostředí Active Directory. Makro je otevřené a uživatel si ho může rozšiřovat dle svých potřeb.

Hromadně založit reporty
Makro hromadně založí pro vybrané položky (přístroje, kabely, umístění) nové reporty s použitím zvolené šablony. V reportech budou nastaveny vazby na funkci stejně, jako u vybraných položek.

Kontrolovat duplicitní materiál
Makro zkontroluje nad celým katalogem hodnoty v atributu Materiál. Pokud budou nalezeny dva přístroje/kabely/vodiče se stejnou hodnotou, vytvoří se ve zprávách informace s odkazem na tyto položky.

Nastavit atributy Z katalogu
Pomocí tohoto makra lze v daném katalogu pro všechny vyplněné atributy nastavit Vlastnosti atributu na typ „Z katalogu“. Vynechány jsou atributy označení, komentář, doplňkový komentář, materiál a atributy typu Boolean.

Přečíslovat listy
Makro na zvoleném výkrese vzestupně přečísluje listy výkresu a reportu (např. po odstranění nebo přejmenování některých listů). Pořadí listů zůstane zachováno a v případě reportu bude při číslování dalších listů vzat v úvahu jeho reálný počet stránek.

Prohodit cíle kabelu
Makro umožňuje uživatelsky u vybraných kabelů prohodit jejich cíle. Pokud oba cíle kabelu obsahují po jednom objektu (přístroj nebo umístění), tak proběhne vzájemné prohození cílů (Cíl1 a Cíl2). V případě více objektů v cíli některého kabelu je zobrazeno hlášení a funkce neproběhne.

Sloučit katalogy
Makro umožňuje přihrát do vybraného katalogu záznamy z dalších katalogů.

Uložit report do souboru Excel
Makro spuštěné na list typu Report uloží data vloženého pracovního seznamu jako soubor XLS.

Vložit mezeru před
Makro vloží před vybraný list mezeru v číslování – tj. vybranému listu a všem následným bude zvednuto číslo listu o jedna. Všechny vazby v projektu (křížové odkazy apod.) budou automaticky upraveny dle nového číslování.

Zrušit mezeru před
Makro zruší mezeru v číslování před vybraným listem – tj. vybranému listu a všem následným bude zmenšeno číslo listu o jedna. Všechny vazby v projektu (křížové odkazy apod.) budou automaticky upraveny dle nového číslování.


 

Mám zájem o jiné makro

Aktualizace MS Visio (po 1.1.2022)

Poslední bezpečnostní aktualizace pro Microsoft Office/Visio vydané v lednu 2022 pro „Aktuální kanál“ výrazně změnily programové rozhraní MS Visio. Změna API se dotkne také „Pololetního podnikového kanálu“ po vydání verze 2208 v létě. Po nasazení těchto aktualizací není možné správně kreslit elektrické spoje v EB a editovat formuláře listů.

Pro nápravu tohoto problému doporučujeme povýšit na EB 2022 MU04 či novější. Další variantou je nainstalovat příslušný Patch pro vybrané verze EB 2019/2020/2021 – naleznete je na portále výrobce my.aucotec.com. Poslední možností je přepnout váš Office/Visio na starší build a zakázat aktualizace. Balíček s pomocnými nástroji ke stažení zde.

Aktivace MS Visio (po 2.4.2019):

Pro řádnou aktivaci MS Visio prosím kontaktujte technickou podporu (e-mail eb.hotline@technodat.eu).

Engineering Base 2019 a vyšší:

  • Tato verze již nefunguje ve zkušebním režimu (trial verze).
  • Stahovací nástroj kontroluje verzovou licenci EB, kterou zákazníci naleznou na portále my.aucotec.com. Bez ní nelze instalační soubory stáhnout.

Engineering Base 2023 CZ

Engineering Base 2022 CZ

Engineering Base 2021 CZ

Engineering Base 2020 R2 CZ

Engineering Base 2019 R2 CZ

 

 

 

Mám zájem o výpomoc s instalací EB

Download ovladače HW klíčů

Download instalátoru pro licenční servery