Výrobce jeřábů ABUS zefektivnil výrobu pomocí Engineering Base

Header menu 2

Výrobce jeřábů ABUS zefektivnil výrobu pomocí Engineering Base

Specialista na výrobu zdvihací techniky spoléhá na flexibilitu a standardizaci.

ABUS Kransysteme GmbH je jedním z předních evropských výrobců jeřábů a zdvihací techniky, který dodává své výrobky a servis do celého světa. Rodinný podnik založený v Gummersbachu (Německo) má více než 850 zaměstnanců. ABUS exportuje 50 % své produkce, která je vyráběna ve 4 domácích lokalitách. Výrobní sortiment zahrnuje jeřáby a zdvihací techniku (s nosností od 80 kg do 120 tun) a související příslušenství a servis. V roce 1986 se ABUS v oblasti inženýringu zaměřil na zvýšení flexibility a hledal nový systém, který by byl otevřený a snadno přizpůsobitelný jejich požadavkům. Výsledkem byl výběr elektro projekčního systému ELCAD od společnosti AUCOTEC AG. Nynějším přechodem na novou platformu Engineering Base (EB) spoléhá výrobce jeřábů na kontinuitu v inženýringu a snadnější splnění rostoucích požadavků v oblasti výrobního sortimentu a také potřeb standardizace uvnitř společnosti ABUS.

 

Databázově řízené varianty výrobků ušetří čas a zamezují vzniku chyb

Sériová výroba s vysokým počtem variant doposud způsobovala, že mnoho ze standardních schémat i souvisejících dokumentů muselo být následně ručně aktualizováno nebo nově vytvořeno což bylo časově značně náročné. Dodělávání dalších výkresů pro zakreslení rozšiřujících funkcí a příslušenství jeřábů mělo za následek často matoucí dokumentaci. Nyní lze pomocí speciálního konfigurátoru vyvinutého ve spol. ABUS jednoduše vyrábět jeřábové příslušenství přímo na míru dle přání zákazníka. „Plně databázová platforma EB odstraňuje časově náročné ruční zakreslení změn a dodatků, jakož i dalších výkresů pro příslušenství“, vysvětluje důvod jejich rozhodnutí ve prospěch EB, Mike Ebert, projektový manažer v ABUSu. „Tato platforma nám automaticky eviduje změny, což minimalizuje chyby.“

Přesvědčivost

„Plná automatizace s použitím EB byla při našem rozhodování zvláště přesvědčivá“, říká vývojový inženýr, který je zodpovědný za zavádění celopodnikového software a jeho následnou podporu. „Individuální přizpůsobení EB platformy pomocí VBA prostředí nám umožňuje velmi pohodlnou a rychlou práci.“ Dále zdůrazňuje, že EB je také podstatně snadnější se naučit a ovládat. Navíc EB používá společnou slovní terminologii. Výsledkem je, že ve schématech jsou použity tytéž slovní obraty a texty, jako ve všech ostatních technických dokumentech, a také v databázi položek v ERP systému. „V platformě EB vidíme řadu možností našeho dalšího rozvoje.“ Dodává Mike Ebert, který tak vyjádřil své vize v tomto směru. Jeho závěr je, že tímto nasazením správného systému mohou v budoucnu ještě výrazněji růst.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám