Snížení nákladů na projekt pro výrobu rozváděčů ve firmě Actemium Cegelec

Header menu 2

Snížení nákladů na projekt pro výrobu rozváděčů ve firmě Actemium Cegelec

Engineering Base nabízí inženýrům automatizace více automatizace při zpracování elektro dokumentace.

Společnost Actemium Cegelec vyvíjí, dodává a servisuje elektrické a automatizační technologické systémy pro prakticky všechny průmyslové obory a odvětví – integrovaně a nezávisle na výrobci. Již více než 100 let nabízí společnost zákaznické řešení a služby zákazníkům z různých odvětví. Mezinárodní síť Actemium patří do finanční skupiny VINCI Energies a ve 35 zemích sdružuje asi 300 společností které disponují celkovým počtem přibližně 19 000 techniků a inženýrů.

Databáze snižuje náklady na tvorbu projektu

Nízké náklady na projekt jsou v oblasti vývoje elektrických a automatizačních systémů na vysoce konkurenčním trhu klíčovým prvkem. Belgická pobočka společnosti Actemium Cegelec se již dlouhou dobu spoléhá na inženýrství založeném na databázích.

Koncept používající databáze nyní zahrnuje také návrh a výrobu rozvaděčových skříní. Všichni účastníci tohoto procesu tak mohou nyní spolupracovat ve společné databázi a vzájemně kombinovat jednotlivé operace. Namísto provedení návrhu skříně na papíře, schémat založených na CAD formátu a výroby rozvaděčové skříně v samostatných krocích, mohou být vývoj a podpora výroby integrovány do jedné datové platformy.

Společnost Actemium Cegelec zvolila pro návrh softwaru a rozvaděčových skříní inženýrskou platformu Engineering Base (EB), která je založena na obecné SQL databázi. „Využili jsme možnosti, které platforma nabízí,“ říká Peter Tennert, projektový manažer společnosti Actemium Cegelec v Berlíně.

Snadné seznámení

„Dokonce i první projekt byl připraven k plné spokojenosti“, dodává Tennert. Inženýři naprojektovali skříň rozvaděče bez složité tvorby technických schémat. „Výsledek byl velmi dobrý – a to bylo dosaženo prakticky bez zkušeností s tvorbou výkresů. Zjistili jsme, že je snadné se naučit vytvářet elektrická schémata díky integrovanému a intuitivnímu nástroji MS Visio.“

Pro PLC inženýrství Actemium Cegelec používá VBA (Visual Basic for Applications), který je integrován v EB. VBA slouží nejen pro vývoj programových funkcí, které přebírají funkce starých databázových nástrojů, ale také pro programování nových funkcí. „Vytvoření maker pro rozšíření funkcí EB je s VBA poměrně snadné“, říká projektový manažer.

Platforma EB nabízí mnoho dalších funkcí, které Actemium může aktivovat v závislosti na projektu a požadavcích. Tennert tvrdí: „V případě požadavku zákazníka můžeme s EB kdykoli vytvořit P&ID HookUp dokumenty. Celková doba na projekt bude také snížena, protože data mohou být okamžitě použita pro návrh skříně a programování PLC.“

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám