On-line vazba mezi schématy a seznamy

Header menu 2

On-line vazba mezi schématy a seznamy

Datové propojení mezi různými typy dokumentů a tabulkovými seznamy napříč projektem.

Problematika

Kompletní elektro-dokumentace může obsahovat několik různých typů schémat (přehledové 1-pólové, detailní 3-pólové, technologické, zapojení sběrnice, mechanický návrh rozváděče, půdorys, schéma svorkovnic a konektorů, …) a tabulkových seznamů (kabely, žíly, vodiče, přístroje, výkresy, …). Většina CAD/CAE systémů nabízí některé z výše uvedených dokumentů částečně propojené a změna v jednom dokumentu vyvolá změnu i ve vybraných dalších dokumentech. Mnohdy je ovšem potřebné zbývající část dokumentace manuálně upravit a tím do ní tyto změny zanést. V nejhorším případě nejsou dokumenty propojeny vůbec.

Práce v takovémto software klade na uživatele nárok na dodržování metodiky práce a nutnost neustálého provádění určitých kroků, protože systém sám od sebe negarantuje aktuálnost dat napříč všemi dokumenty. Výsledkem je vyšší časová náročnost a riziko chyb.

 

Řešení

Platforma EB je objektová aplikace a využívá společnou on-line databázi. V praxi to znamená, že daný přístroj je jeden objekt uložený v centrální databázi, ale který je vícekrát znázorněn na různých typech dokumentů nebo v různých seznamech. Tato unikátní vlastnost zaručuje, že změnu u daného objektu stačí provést jen jednou a ta se ihned on-line promítne na všech dokumentech, kde je tento objekt zakreslen.

Výsledkem je nejen zkrácení času při tvorbě dokumentace, ale rapidně kratší čas hlavně při provádění nepředvídatelných změn, které nelze dopředu zakalkulovat do ceny projektu. Souvisejícím faktorem je samozřejmě systémová bezchybnost dokumentace.

 

Přínosy

  • On-line propojení různých typů dokumentů a tabulkových seznamů.
  • Bezproblémové provádění změn v libovolném dokumentu s on-line aktualizací dat daného objektu na ostatních dokumentech.
  • Odstranění dodatečných kontrol, manuální úpravy či tvorby dalších dokumentů.
  • Významná časová úspora.
  • Minimalizace chyb.

 

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám