Mladí a inovativní projektanti využívají Engineering Base

Header menu 2

Mladí a inovativní projektanti využívají Engineering Base

Studenti VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s firmou TECHNODAT realizují praktickou část bakalářské práce v Engineering Base.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, konkrétně s katedrou elektrotechniky, jsme byli osloveni s možností vést odbornou praxi u dvou studentů denního bakalářského studia ve studijním programu „Projektování elektrických zařízení“. Naše společnost byla zahrnuta do spolupráce prostřednictvím fakultního projektu NETFEI.

Studenti byli již při výuce oborových předmětů a na odborných seminářích seznámeni s projekčním nástrojem Engineering Base. Proto jsme se vzájemně dohodli k realizaci závěrečných bakalářských prací formou plnění jednotlivých úkolů na základě vykonání praxe v naší společnosti. Individuální praxe studentů probíhala od září 2016 do května 2017. Týkala se zpracování dokumentace vybraných částí elektro technologie stanic přenosové a distribuční soustavy. Oba studenti úspěšně absolvovali zkoušku a obhajobu závěrečných bakalářských prací zvládli na výbornou, gratulujeme k získání titulu.

Cílem těchto prací bylo nejen prohloubit poznatky, dovednosti a vědomosti s platformou Engineering Base, ale především seznámit studenty s projekční dokumentací jako celkem – jak dokumentace vzniká, jaké jsou možnosti strukturování, jaké normy jsou směrodatné a platné. Jinými slovy vytvořit si komplexní pohled na rozsáhlou a nelehkou problematiku tvorby projektové dokumentace v oblasti.

Díky spojení aktivního přístupu ke spolupráci s věcnými podněty studentů a možnostmi systému Engineering Base se ukázaly i nové směry, kam jsme schopni uplatnění této SW platformy směřovat. Oba studenti našli v současnosti v naší firmě uplatnění a ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava i nadále pokračujeme

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám