Automatické označování

Header menu 2

Automatické označování

Speciální moduly běžící na pozadí systému, které automaticky vyplňují označení přístrojů a kabelů dle uživatelem definovaného stylu.

Problematika

Nelehkým úkolem každého projektanta je definovat správné označení všech prvků (přístroje, svorkovnice, kabely) napříč projektem. Nejedná se pouze o prvopočáteční označení při vkládání prvku na výkres či do databáze, ale také při průběžných změnách v projektu. Tedy každý přístroj, svorkovnice, kabel či list má mít jedinečné označení a to v přesně definovaném formátu.

Často je použit různý systém označování pro různé projekty v závislosti od požadavku zákazníka či zvyklostech projektanta. Jako příklad může sloužit standardní označení složené z předznamenání, čísla listu, písmenného kódu a pořadového čísla  „-1F1“.

 

Řešení

Platforma EB nabízí funkci automatického označování, kdy je listu výkresu po jeho založení automaticky přiřazena nejbližší číselná hodnota. Po vložení prvku na tento list je prvek automaticky označen dle definované konfigurace.

Konfigurace označení zajišťuje jednotný formát napříč projektem. Pokud je ale potřeba, tak lze nastavit specifický formát pro různé typy přístrojů (např. jiný styl pro motory a jiný styl pro kabely). Systémem dosazené označení je uživatelem možné zmrazit, aby zůstalo zachováno při jakýchkoli změnách. Také je možno kdykoliv označení prvku zadat ručně a tím zajistit přednost před jakoukoli automatikou.

Přínosy

  • Automatické označení listů a prvků na nich s následným přeznačením při změnách v projektu.
  • Odstranění duplicit.
  • Definice různých konfigurací označení v závislosti na požadavcích zákazníka nebo zvyklostech uživatele.
  • Možnost ručního přepisu automaticky dosazeného označení.
  • Souběžné použití různých stylů označení dle typu prvku (motor, jistič, kabel ...).

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám