Automatizace jednoduše s Engineering Base

Header menu 2

Automatizace jednoduše s Engineering Base

Společnost Rippert zvolila Engineering Base jako platformu pro svoje konzistentní inženýrství.

Rippert Anlagentechnik GmbH und Co. KG úspěšně působí na trhu lakovacích a filtračních systémů, automatizace a průmyslových ventilátorů již více než 45 let. Zhruba 420 zaměstnanců je navrhuje a vyrábí v šesti evropských místech pro zákazníky z celého světa. Rippert nabízí komplexní nátěrové systémů, standardní produkty a je také odborník, který stanovuje standardy pro kontrolu znečištění ovzduší.

Systémů Rippert z hlediska energetické účinnosti, trvanlivosti a omezování hlučnosti převyšují svou konkurenci v odvětví ventilačních systémů.

Maximální konzistence dat

Konzistence dat byla klíčovou otázkou při hledání moderního inženýrského systému. „Ze všech poskytovatelů, kteří prezentovali své výrobky, byl pouze AUCOTEC s Engineering Base (EB) schopen splnit požadavky na tvorbu technologických schémat (P&ID) pro řízení technologie“, líčí Thomas Quante, vedoucí inženýringu měření a regulace (MaR) ve firmě Rippert a správce EB Thomas Möller.

Od prodeje přes zpracování a výrobu až do provozu, je všem disciplínám přístupný stejný datový model pro zobrazování nebo úpravu technických informací. Toto umožňuje objektově orientovaná databáze Engineering Base. „Odlišná označení komponent v různých dokumentech jsou nyní věcí minulosti, tak jako časově náročné porovnávání seznamů použitého zařízení“, hlásí Quante.

Funkčně orientované projektování

Nyní je základním aspektem konstrukčního procesu nová pracovní metoda funkčně orientovaného sestavování z jednotlivých dílčích částí obsahujících jednotlivé přístroje nebo i celé stránky obvodových schémat.

To má za výhodu možnost opakovaného použití standardních sestav, které minimalizují chyby a potřebu koordinace činností. Práce za použití připravených funkčních bloků vyžaduje jinou metodu práce, ale změna stojí za to, vysvětluje správce EB a klíčový uživatel: „Orientace na dílčí funkce ušetří značné množství času a velmi zřetelně rozděluje celek na podsystémy“.

Rippert aplikoval nový pracovní postup poprvé na skutečném zákaznickém projektu pro nátěr van a sprchových vaniček, kdy se provoz skládá ze tří linek s až osmi lakovacími sekcemi. Vzhledem k tomu, že každá sekce měla stejnou konstrukci, jejich struktura by mohla být snadno zpracována v EB.

Poté, co byla dokončena první linka, stačilo další dvě jen zkopírovat. Celé označení vstupů a výstupů PLC zůstalo stejné pro každou linku, kromě IP adres řídících modulů.

Budoucnost zaručena!

Rippert bude nyní postupně přizpůsobovat nový systém pro své vlastní specifické požadavky. „EB má obrovský potenciál. Jeho flexibilita zaručuje použití pro naše další požadavky a podmínky, což nám dává záruku použitelnosti i v delším časovém horizontu. Konzistentnost výsledné dokumentace je výjimečná již teď,“ uzavírá Thomas Quante.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám