Reverzní projekce (od kusovníku ke schématu)

Header menu 2

Reverzní projekce (od kusovníku ke schématu)

Variabilní postup zpracování projektu dle požadavku zakázky.

Problematika

Standardní elektro CAD/CAE software s podporou databázového zpracování pracují na principu zakreslení schémat a následném vygenerování seznamů přístrojů a kabelů z těchto schémat. Tento způsob ovšem často neodpovídá praxi, neboť celá řada komponent použitých v projektu má dlouhé objednací lhůty. Takže je potřebné vytvořit kusovník dříve než je zakreslené schéma nebo případně oba dokumenty tvořit paralelně. Zde dochází k typickým problémům, kdy dopředu objednané komponenty nesouhlasí s reálným projektovým kusovníkem nebo dříve definovaný kusovník je nutné následně pracně implementovat do později vznikající elektro dokumentace.

 

Řešení

Platforma EB nabízí unikátní možnost změny postupu tvorby dokumentace. Tato tzv. reverzní projekce umožňuje v prvním kroku použitím reálných přístrojů z katalogu EB založit a nadefinovat kusovník, čímž se vytvoří objekty v databázi. Následně může oddělení nákupu provést objednání těchto přístrojů. Grafická dokumentace vzniká teprve ve druhém kroku. Zde je na uživateli, zdali začne ihned tvořit obvodové schéma nebo si nejprve na výkres vloží skříň rozváděče, navrhne fyzické rozmístění přístrojů a až následně zpracuje obvodové schéma. Kusovník a přístroje v něm vložené z prvního kroku slouží jako podklad pro grafické dokumenty.

Přínosy

  • Jednoduchá tvorba dokumentace ve směru kusovník – mechanický návrh rozváděče – obvodové schéma.
  • On-line propojení dat o přístrojích napříč dokumenty.
  • Zobrazení umístěných a doposud neumístěných přístrojů na uvedených grafických dokumentech.
  • Možnost i paralelního vzniku daných dokumentů.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám