Optimalizace vývoje a výroby zásobníků, dopravníků a sil pro sypké materiály

Header menu 2

Optimalizace vývoje a výroby zásobníků, dopravníků a sil pro sypké materiály

Mezinárodní společnost Claudius Peters nasazením Engineering Base vyřešila problém sjednocení projekčního systému pro různé profese.

Společnost Claudius Peters se specializuje na procesní inženýrství v průmyslu cementu, sádryuhlíoceli a hliníku. Již více než 100 let vyvíjí a vyrábí zásobníky, dopravníky, sila, systémy pro broušení a balení, homogenizátory sádry a nabízí v různých oblastech svůj inženýring pro sypké materiály. Celosvětově působící firma Claudius Peters Group GmbH má sídlo v Buxtehude na jihu Hamburku.

Přechod od práce s dokumenty k práci s daty

Claudius Peters spustil interní projekt inovace společnosti. V rámci tohoto projektu padlo zásadní rozhodnutí o nasazení SW platformy Engineering Base (EB). Rozhodujícími faktory při výběru byly zejména datová konzistencezrychlení procesů a zvýšení kvality. Díky otevřenému datovému modelu EB jsou pro inženýring v Cladius Peters nyní centrálním bodem data místo dokumentů. „Nasazení EB je pro nás důležitá změna a základ pro transformaci našeho softwarového prostředí,“ vysvětlil Ulrich Cord, manažer skupiny automatizace v dceřiné společnosti Claudius Peters Projects GmbH.

Hladký průběh současně běžících procesů

EB jako nové řešení splnilo nejdůležitější požadavky odborníků na propojení jejich dat a SW nástrojů. Cord zdůraznil, že EB umožňuje použít doslova datový most mezi různými profesemi a nabízí zcela novou komunikaci. Výsledkem je posílení porozumění a spolupráce procesních a elektro inženýrů, což má pozitivní vliv na proces vývoje výrobku. „Současná editace projektu funguje hladce, a to i u 20 uživatelů. Společný datový model zajišťuje, že všechny informace jsou aktuální“, potvrzuje získané zkušenosti manažer Ulrich Cord.

EB definuje standardy

Odborníci v Claudius Peters se po implementaci EB zaměřili na standardizaci. Hlavním úkolem bylo rozumně definovat a strukturovat prvky, moduly a části zařízení jako standardní objekty. Když jsou takto připravené standardy jednou uloženy v databázi EB, tak je možno výrazně snížit náklady na další projekty a noví uživatelé se mohou rychleji seznámit se systémem.

EB může také zlepšit spolupráci firemních softwarových nástrojů, jako je ERP a 3D, a dále omezit duplicitní údržbu dat. Společnost Claudius Peters dále uvažuje v rámci „Industry 4.0“ o propojení EB dat s provozními daty a chybovými hlášeními. Závěrem Ulrich Corda říká: „EB podporuje náš inženýring důsledně a inteligentně. Z dlouhodobého hlediska tak můžeme plnit naši misi – poskytovat inženýring na světové úrovni pro zákazníky světové třídy.“

AUCOTEC SUCCESS STORY CLAUDIUS PETERS 1080p EN s CZ titulky

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám