Vlastnosti

Plně databázová architektura Škálovatelnost platformy Otevřený datový model API rozhraní (VBA, C#) Microsoft prostředí Více-uživatelský provoz a správa uživatelů Tabulkové zpracování dat (Pracovní seznamy) Slovníky a UNICODE texty Revision Management Inteligentní sledování změn (Advanced Data Tracking) Značení dokumentace dle IEC 61355 Struktura projektu dle IEC 81346 On-line vazba schémat a svazků Výběr kontaktů konektoru Výběr ochranného materiálu pro kabelové svazky Výpočet délek vodičů a kabelů EMC kompatibilita On-line vazba mezi schématy a seznamy Reverzní projekce (od kusovníku ke schématu) Volná definice struktur a značení v projektu Automatické označování Inteligentní správa svorkovnic PLC a alokace I/O Generování dokumentace z typových schémat On-line vazba schémat a mechanického návrhu rozváděče Rozmístění přístrojů na lištu v rozváděči Kontrola kolizí v rozváděči Kontrola projektu (QM Tool) Více-profesní on-line zpracování projektu Podpora značení a strukturování projektu (ISA, IEC, DIN, KKS …) Tool palety Pravidla pro návrh P&ID (Rule Based Design) Seznam nesplněných pravidel v P&ID (Conflict List) HookUp, Specification, Datasheet Alokace vstupů/výstupů u I/O zařízení Automatické generování dokumentace pomocí typových schémat Definice struktury dokumentace (ECM modul) Workflow předávání dokumentace (ECM modul) Řízený proces připomínkování (ECM modul) Zabezpečený přenos dokumentace (ECM modul) Smart PDF LAPP konfigurátor Propojení EB a CATIA (kabeláž) Propojení EB a PTC Creo (kabeláž) Propojení EB a Money S4

Video: představení platformy

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám