Výuka platformy Engineering Base na vysokých školách

Header menu 2

Výuka platformy Engineering Base na vysokých školách

Celá řada českých a slovenských univerzit využívá při své výuce moderní SW prostředky. Nejinak je tomu i v Ostravě na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, která je jednou z největších veřejných vysokých škol v ČR.

Tato univerzita připravuje v rámci výuky studenty kvalitně nejen po teoretické stránce, ale také aktivně vytváří velmi dobré podmínky pro jejich uplatnění v praxi v rámci různých oblastí. Absolventi studia jsou takto komplexně vzděláni a s podporou krátkodobých i dlouhodobých stáží ve firmách připraveni k plnění požadavků přicházejících z praxe.

„Nová krev přináší nové metody“

V současné době je na trhu velká poptávka po absolventech v oblasti projektování elektrických zařízení. Jedno z očekávání od mladých projektantů je i jejich znalost v oblasti elektro projekčních nástrojů. Z tohoto důvodu je na VŠB – Technické univerzitě Ostrava v rámci výuky studijního programu „Projektování elektrických zařízení“ využíván specializovaný projekční systém Engineering Base (EB).

Tento systém je řazen mezi TOP produkty na evropském i celosvětovém trhu a právě proto je mezi projekčními firmami jeho znalost nejvíce oceňována. Nový zaměstnanec přinášející know-how tohoto charakteru může firmu posunout o velký krok kupředu.

Studium vs. praxe na trhu

VŠB – Technická univerzita Ostrava během výuky využívá několik SW nástrojů od grafického systému AutoCAD přes graficko-databázové CAD nástroje až po plně databázový systém Engineering Base. Obsahem výuky projektování v Engineering Base nejsou jen „suché přednášky“, ale i praktická výuka zakončená v podobě bakalářských či semestrálních prací zahrnující využití EB v projekčních organizacích v oblasti ostravského regionu.

Během výuky jsou využívány bohaté zkušenosti dodavatele tohoto systému – společnosti Technodat Elektro, s.r.o., která již provedla mnoho implementací systému u předních českých a slovenských firem.

Vize rozvoje

Mnoho firem během svých výběrových řízení na nové zaměstnance požaduje od kandidátů i něco navíc – např. jejich pohled či vizi jak provádět některé činnosti efektivněji, tzv. „po novu“, bez vazby na mnohaleté zaběhnuté a často zkostnatělé procesy.

A přesně tohle je prostor pro absolventy VŠB – Technické univerzity Ostrava a zejména studijního programu „Projektování elektrických zařízení“, kteří se zkušenostmi se systémem Engineering Base mohou dané firmě přinést zefektivnění projekčních procesů v oblasti přípravy a tvorby projektové dokumentace.

Investice studentů do výuky systému Engineering Base v rámci studia „Projektování elektrických zařízení“ je takto mnohonásobně zúročena jak pro jejich kariérní růst, tak pro budoucí rozvoj firmy jejich zaměstnavatelů.

V brzké době připravujeme rozhovor se zástupcem VŠB – Technické univerzity Ostrava o praktické stránce výuky Engineering Base.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám