První Signální, a.s.: Zkušenosti z výběru elektro-projekčního software

Header menu 2

První Signální, a.s.: Zkušenosti z výběru elektro-projekčního software

Společnost První Signální ve své historii postupně nasadila několik elektro projekčních systémů až našla to, co hledala.

Česká společnost První Signální se zabývá automatizací v kolejové dopravě. Ve své více než 40-leté historii se orientuje na vývoj a dodávku zabezpečovacích zařízení pro železnice, tramvaje i metra. Původ společnosti můžeme nalézt ve „slušovickém zázraku“ – JZD Slušovice, odkud přišla skupina inženýrů aktivních v oblasti průmyslové automatizace. Výsledkem jejich vývoje je např. vlastní „bezpečné“ PLC a elektronické zařízení pro zabezpečení stavědel a přejezdů.

Několik kroků při výběru odpovídajícího projekčního software

První Signální ve své historii postupně zvolila a nasadila několik softwarů pro zpracování elektro dokumentace a souvisejících dat. S tím, jak se vyvíjeli požadavky na rychlost, vyšší efektivitu a vzájemně propojené zpracování dat více osobami různých profesí, tak se zvyšovaly i nároky na odpovídající projekční software. Hlavním požadavkem na nový software bylo jeho nasazení nejen na zpracování grafické dokumentace v projekci, ale i podpora pro oddělení návrhu software a hardware dodávaného řídícího systému. Během téměř 40 let prošla společnost několika „slepými uličkami“ než byla zvolena a následně implementována platforma Engineering Base (EB).

Krok 1 – Visio

Jako úplně první systém byl použit produkt Visio. Ve stylu „All in one“ se v grafické dokumentaci zakreslily všechny prvky a zapsaly všechny potřebné údaje (zapojení jednotlivých prvků a jejich vzájemné vazby, kdo a co řídí, vzhled ovládací obrazovky apod.). Toto řešení bylo vhodné pro velice jednoduché projekty. U větších projektů, kde bylo více PLC karet se však tato cesta ukázala jako nevhodná.

Krok 2 – vývoj vlastního grafického software

Stejně jako v jiných společnostech bylo v určitém období rozhodnuto vyvinout si vlastní grafický software „šitý na míru“ interním požadavkům uživatelů. Původně dobrý nápad bohužel skončil taktéž „ve slepé uličce“. Jedním z důvodů bylo použité vývojové prostředí, a hlavně orientace zaměřená více na tvorbu grafické dokumentace. Ve výsledku tak docházelo k rozdílům mezi daty zakreslenými v projektové dokumentaci a daty ve vlastním návrhu PLC.

Krok 3 – AutoCAD Electrical

S postupným nárůstem složitosti projektů a potřebou automatizovat některé kroky bylo po ukončení vývoje vlastního software hledáno řešení, jak projektovou dokumentaci efektivně generovat. V té době projekční oddělení používalo pro ruční kreslení dokumentace software od Autodesku, a proto i softwarové oddělení se rozhodlo využít tento produkt. Workflow bylo založeno na naprogramování maker která naimportují potřebná data do AutoCAD Electrical a v něm následně vygenerují potřebnou dokumentaci. Architektura AutoCAD Electrical se ale ukázala jako naprosto nevhodná pro jeho zařazení do takového firemního procesu, a i toto řešení bylo opuštěno.

Krok 4 – opět Visio, ale jako součást platformy Engineering Base (EB)

„Kruh se uzavírá …“, takový byl první náhled na EB … opět Visio. Z detailnější prezentace a pochopení architektury EB ovšem svitla inženýrům v První Signální naděje na software, který by splňoval jejich požadavky. Základem dat není grafika, ale data uložená v SQL databázi a on-line propojená s grafickým editorem Visio. EB umožňuje programovat vlastní makra, s daty lze pohodlně pracovat přes API rozhraní z vnějšího systému a následně prostředky EB generovat potřebné dokumenty – a to je přesně to co bylo požadováno.

Individuální implementace EB dle potřeb První Signální

Vzhledem k individuálnímu workflow tvorby dat a dokumentace ve společnosti První Signální, bylo potřebné připravit vlastní implementaci EB. Ta spočívala v přípravě speciálních symbolů, jako např. výhybek kolejí, návěstidel apod., a to hlavně z pohledu uživatelských atributů a databázových vazeb, definice struktury projektu, typových zapojení atd. Hlavní silou celé implementace EB bylo doprogramování maker v C#. Individuálně připravená makra, která rozšiřují již makra dodaná ze strany výrobce EB, tak vytvořila kompletní workflow přesně dle požadavků První Signální.

Workflow tvorby zpracování dat a tvorby dokumentace

Základem je schéma kolejiště s potřebnými údaji připravené dle definovaných pravidel v EB. Makro připravené během implementace načte data zapsaná v tomto schématu, zpracuje celou strukturu projektu a definuje potřebný počet I/O řídícího systému. Dle toho projektant určí počet HW karet a skříní. Následně standardní makro přiřadí jednotlivé I/O ke konkrétním HW kartám. Z SQL databáze jsou generovány i další individuální dokumenty jako je např. závěrová tabulka.

Výpravčí v depu používá obdobné schéma kolejiště ale připravené ve speciálním software. Podkladová data pro tento software jsou opět načtena makrem z SQL databáze EB.

Veškerá dokumentace je generována z jednoho zdroje v podobě centrální SQL databáze. Data jsou vložena na začátku a zaručují konzistenci dokumentů vůči SQL databázi.

Další kroky

Zařazení EB do vnitrofiremního IT je nekončící proces. Jeden z dalších plánovaných kroků je propojení EB s používaným ERP systémem. To by mělo obchodnímu oddělení umožnit efektivnější zpracování nákupu potřebných komponent. Velkou výzvou je také digitalizace výroby, jejímž cílem je odstranit papírovou formu a přejít na plně elektronickou verzi dokumentace ve výrobě rozváděčů. Výhody koncepce EB lze využít i pro projektování dalších částí dodávky v oblasti venkovní kabeláže a kabelových tras, pro zapojení EB dokumentace do diagnostických systémů používaných při servisu dodaných zařízení apod.

Závěrem

Cesta První Signální ke správnému inženýrskému software byla plná slepých uliček, ale nic není tak jednoduché, aby se povedlo hned na první krok. S pomocí EB jsou nyní řízeny procesy a data která vzájemně on-line propojují skupiny projekčních a softwarových inženýrů. Technologický náskok ji tak v současnosti umožňuje jednak efektivně spravovat své zakázkové procesy, a také nabízí svým zákazníkům rychlou a kvalitní odezvu na jejich zadání.

 

Článek byl zpracován na základě technické prezentace První Signální, viz záznam ze semináře CABLE FORUM

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám