Distanční školení pro posluchače až v daleké Saudské Arábii

Header menu 2

Distanční školení pro posluchače až v daleké Saudské Arábii

V současné výjimečné situaci vlivem pandemie Covid-19 nelze provádět školení či konzultace formou osobního setkání. Projekční firmy ovšem i přes vzniklou situaci fungují a potřebují podporu ze strany dodavatele softwarového řešení. Z tohoto důvodu byli pracovníci společnosti Technodat Elektro postavení před úkol – zajistit on-line školení.

IT specialisté společnosti připravili serverové řešení, které umožnuje realizovat vzdálené on-line školení. Již v průběhu prvních měsíců po spuštění tohoto školení se ukázalo, že tento typ školení bude pro zákazníky zajímavý. Výhodou je možnost účasti na školení nejen z kanceláře, ale i při práci v režimu Home office.

Benefitem on-line kurzů je prakticky neomezená dostupnost z pohledu zeměpisného umístění zákazníka. Lektoři společnost Technodat Elektro byli např. osloveni významným zákazníkem s požadavkem na školení jejich projekčního střediska v Rijádu (Saudské Arábii). Přes počáteční technické a komunikační obavy proběhlo toto školení ke spokojenosti obou stran. Jediným problémem, který při realizaci školení nastal, byl časový posun 2 hod., ale i ten se dal díky silné ranní kávě lehce zvládnout.

Vzdálené online školení se tak stalo trendem a je to nová cesta pro zlepšení a rozšíření podpory pro zákazníky společnosti Technodat Elektro. Tento způsob školení sice plnohodnotně nenahradí osobní setkání, ale v této komplikované době je to jeden ze způsobu, jak zdokonalit pracovníky v obsluze platformy Engineering Base.

Máte také zájem o distanční školení?