PLC a alokace I/O

Header menu 2

PLC a alokace I/O

Inteligentní nástroje pro snadné přiřazení nebo přepojení vstupů a výstupů PLC ke konkrétním HW adresám s automatickou aktualizací všech dat v příslušných výkresech.

Problematika

Dnešní zařízení a technologie jsou doslova „nabity“ inteligentními prvky (např. řídící systém PLC) , které pro sběr potřebných informací a následné řízení procesů využívají příslušné I/O (vstupy/výstupy). Čím je sestava řídícího systému větší, tím je komplikovanější alokace jednotlivých I/O. Ruční přiřazení I/O jednoho po druhém je často neefektivní a zdlouhavé. Obdobně je značně problematická výměna již alokovaného I/O která spočívá v několika krocích (odpojení, vyhledání, zapojení).

 

Řešení

Platforma EB má integrovánu funkci pro efektivní alokaci I/O. Na jedné straně je kompletní seznam nealokovaných I/O zakreslených ve výkresech. Na straně druhé je navržená sestava řídícího systému, např. konkrétní HW karty. Sloučením těchto stran vzniká unikátní alokace, dále reprezentovaná na listech kartou a samotným I/O. Opačným procesem je výběr již alokovaného I/O na straně sestavy a jeho odpojení s možností realokace. Tyto operace se ideálně provádí hromadně, například pro všechny I/O zvolené karty.

Pro co nejjednodušší přiřazení je možné obě strany třídit, řadit a filtrovat dle předdefinovaných nebo uživatelských kritérií. Výsledné sloučení zahrnuje i synchronizaci dat mezi oběma stranami.

Přínosy

  • Hromadná alokace (přiřazení) všech I/O daného zařízení.
  • Možnost automatické alokace systémem.
  • Snadná výměna již alokovaného I/O.
  • Synchronizace dat mezi grafickou reprezentací ve výkresech a I/O seznamu.
  • Možnost alokace I/O jakýchkoli zařízení, které mají vstupy/výstupy (nejen PLC, ale i frekv. měniče apod.).

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám