Engineering Base a Citrix – certifikovaná spolupráce

Header menu 2

Engineering Base a Citrix – certifikovaná spolupráce

Volba správné IT infrastruktury podporuje vzdálený inženýring z jakéhokoli místa.

Bezproblémová týmová spolupráce při projektech, na kterých se podílí interní i externí osoby, byla výzvou ještě před pandemií COVID 19. Velkou překážkou této spolupráce je provádění i malých změn v projektu. Zadávání části projektu externím inženýrským kancelářím je v dnešní době častým standardem. Pokud při zpracování projektu neexistuje vzájemná spolupráce založená na sdílení dat v jednom systému, tak výslednou dokumentaci obdrží provozovatel zařízení často v papírové podobě nebo nepropojené elektronické formě v PDF či DWG formátu.

Decentrální úpravy centrálně sdílených dat

Koronovirová krize situaci u některých uživatelů dramaticky vyostřila: decentralizovaná práce na centrální databázi je pro ně nyní důležitější než kdy dříve. Platforma Engineering Base (EB) založená na práci s centrální objektovou databází je základem správného řešení pro takto vzniklou situaci. Toto řešení nabízí tvůrcům dokumentace i provozovatelům zařízení ideální správu dat, ke které ovšem potřebují odpovídající IT infrastrukturu. Provozovatelé či jejich dodavatelé bez ohledu na jejich polohu vyžadují mít vždy aktuální data pro nahlížení či úpravu a k tomu je nutný vzdálený přístup k terminálovému serveru.

Jak to funguje?

V praxi to vypadá tak, že potřebujete počítač, přístup na web, znalost EB a odpovídající uživatelská práva. Kromě toho vám příslušné IT oddělení, které spravuje EB databázi, musí přidělit přístupová práva k terminálovému serveru.

Nic není dokonalé

Dle IT specialistů dodavatele platformy Engineering Base nemusí být ovšem spolupráce EB a Citrixu všelékem na všechny situace. Existují určitá omezení a případy, které ale dokážeme analyzovat a následně prodiskutovat možné změny. V každém případě hraje důležitou roli šířka pásma a latence připojení. Navíc je důležitá i role a znalostní úroveň uživatele, zdali je to základní uživatel vytvářející data nebo osoba, která provádí i nastavení systému, importy dat apod. A samozřejmě jsou důležité i další procesy běžící na pozadí, ať už se jedná o firemní aplikace nebo domácí streamování filmů.

Potvrzená výkonnost

Jisté je, že Citrix je dobrým řešením na straně terminálového serveru. V prosinci 2019 společnost Citrix provedla test platformy Engineering Base a její kompatibilita byla certifikována jako spolehlivá. Důkazem je i praktické využití EB u uživatele na jihu Německa který spolupracuje na projektu s externími kolegy z Brazílie. Spolupráce pomocí Citrixu probíhá velmi hladce a oproti předchozím řešením je podstatně efektivnější.

Na závěr lze tedy konstatovat, že Citrix nabízí velmi efektivní řešení a ve spolupráci s Engineering Base nabízí možnost profesionálního inženýringu kdykoli a odkudkoli, vždy s aktuálními daty – a to bez ohledu na to, zdali je uživatel připojen z prostředí firemní či domácí kanceláře.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám