Automatizace zpracování dokumentace DTS

Header menu 2

Automatizace zpracování dokumentace DTS

Zjednodušení a zrychlení tvorby dokumentace Distribučních transformačních stanic pomocí Engineering Base.

Při zpracování dokumentace Distribučních transformačních stanic (dále DTS) musí projektant řešit celou řadu situací, které ovlivňují vzhled a strukturu dokumentace. Existuje velké množství konfigurací DTS, které závisí od umístění DTS, její zástavby a také budoucího použití. Konfigurace se skládají z mnoha variant, které se mezi sebou různě kombinují čímž jejich počet ještě narůstá. Při ruční tvorbě dokumentace tak vzniká velký prostor pro chyby a samotný proces tvorby je značně zdlouhavý.

Cesta ke zjednodušení a zrychlení

Podobnou problematiku jako projektanti DTS řeší i projektanti a manažeři v jiných oblastech průmyslu. TECHNODAT proto připravil řešení založené na platformě Engineering Base (EB) které lze aplikovat pro různé oblasti průmyslu.

EB nabízí speciální modul Advanced Typical Manager (ATM) který je možno individuálně přizpůsobit potřebám dané oblasti. Princip řešení spočívá v přípravě různých variant části zapojení (typových schémat) uložených v tzv. typovém projektu, který slouží jako knihovna pro vygenerování konkrétní konfigurace DTS.

Modul ATM na základě parametrů definovaných projektantem „poskládá“ kostru projektu (schémata zapojení). V dalším kroku projektant definuje označení a materiál. Pokud jsou označení i materiál standardizovaný tak ho lze automaticky přidat pomocí modulu ATM.

Přínosy navrženého řešení

Při porovnání ruční tvorby dokumentace DTS na bázi DWG souborů a poloautomatické tvorby s využitím EB a modulu ATM jsou zřetelné následující přínosy:

  • výrazní zkrácení času potřebného pro tvorbu dokumentace
  • minimalizace chybovosti
  • standardizace dokumentace
  • odbourání doposud nutné kontroly ručně tvořené dokumentace

 

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám