Kontrola projektu (QM Tool)

Header menu 2

Kontrola projektu (QM Tool)

Souhrnná kontrola projektu, která dle přání uživatele provede sled vybraných testů. Zobrazí seznam nalezených chyb a souvisejících informací.

Problematika

Jsou chyby v projektových datech těžko odhalitelné? Způsobují časté změny a zásahy do dokumentace nekonzistenci dat? Nelze zajistit jednotné výstupy dokumentace?

Existuje mnoho směrů, jak nahlížet na kvalitu dat v projektu. Zpravidla je důležité zachovat správné označení přístrojů, jejich jedinečnost, zda mají definován typ a technické parametry. Obdobné problémy jsou i s kabely včetně kontroly, zda mají správně zapojeny cíle. Také je důležité kontrolovat, zda jsou přístroje reprezentovány grafickým symbolem a zda jsou správně připojeny.

Každý projekt na závěr prochází kontrolou. Komplikovanost kontroly vzrůstá s velikostí projektu a také počtem změn. Úměrně těmto parametrům narůstá potřebný čas na kontrolu, který nelze dopředu odhadnout. Aby došlo k redukci tohoto času a eliminaci lidského činitele, tak uživatelé požadují ve svém projekčním software odpovídající systémové kontrolní mechanismy.

 

Řešení

Nástrojem pro řízení kvality lze v EB provádět kontroly nad projektem. Výsledkem každého spuštění je seznam konfliktů a chyb. Přímá navigace ze seznamu usnadní rychlé řešení zjištěných problémů.

Není nutné vždy provádět vše najednou. Pomocí správně nastavených konfigurací se spustí pouze vybrané kontroly. Samozřejmostí je možnost kontroly provádět kdykoliv. Logicky před vydáním projektu, ale i během jeho realizace pro obdržení průběžných výsledků.

Přínosy

  • Systémová kontrola správnosti celého projektu.
  • Přehledný seznam konfliktů.
  • Rychlá navigace k zjištěnému problému.
  • Možnost kontroly v průběhu realizace projektu.
  • Vlastní konfigurace kontroly.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám