Inteligentní správa svorkovnic

Header menu 2

Inteligentní správa svorkovnic

Definice svorkovnic, svorek, bočnic, můstků a dalšího příslušenství ... to vše na úrovni plně databázového projektování s vazbou na grafickou dokumentaci.

Problematika

Správa svorkovnic, jejich logické a grafické zpracování je rozloženo do několika oblastí. První oblastí je definice struktury, tzn. svorkovnice obsahuje svorky, případně patra a bloky, stejně jako různé příslušenství (bočnice, přepážky, můstky, popisky, …). Druhou oblastí jsou konkrétní technická data k jednotlivým prvkům svorkovnice a vložení grafických symbolů do obvodových a dispozičních schémat. Třetí oblastí jsou vytvořené výstupní seznamy včetně grafických sestav, které obsahují vedle informací o samotné svorkovnici i vše o cílech a vodičích.

Udržet v souladu informace ve všech uvedených oblastech je při ručním zpracování velice obtížné a časově náročné.  Některé prvky (bočnice, přepážky apod.) nejsou zaneseny v grafické dokumentace a přesto musí být součástí kusovníku. Při následných změnách a úpravách definice svorkovnice bez plné podpory on-line databázového zpracování dochází k mnoha chybám.

Řešení

Platforma EB nabízí plnou podporu zpracování problematiky svorkovnic. Kompletní založení svorkovnice i s technickými daty obstará makro, kde je definován počet svorek, pater, materiál, způsob číslování a další nezbytné parametry.

Ostatní příslušenství (bočnice, přepážky, …) se definuje v tabulkovém editoru, kde je vše znázorněno i graficky. Editor slouží k celkovému přehledu nad svorkovnicí včetně její kompletní editace. Důležitou funkcí je i správa cílů, které lze v případě potřeby zaměnit.

Generovaná sestava svorkovnice je vytvořena na základě předpřipravených grafických šablon. Nejčastěji ve formě matice, kdy jsou zobrazovány informace o svorkách, interních a externích cílech, drátech a kabelech. Souvisejícím dokumentem je i kusovník, který obsahuje kompletní definici svorkovnice a příslušenství. Tyto dokumenty jsou automaticky aktualizovány při změnách v tabulkovém editoru.

Přínosy

  • Logická definice kompletní svorkovnice a jejího příslušenství.
  • Tabulkové zpracování svorkovnice formou přehledového makra.
  • Přiřazení příslušenství svorkovnici (můstky, přepážky, bočnice ...) bez nutnosti grafického zakreslení.
  • Vytvoření seznamů (např. kusovník) a grafických sestav (matice svorkovnice) s aut. aktualizací při změnách v projektu.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám