On-line vazba schémat a mechanického návrhu rozváděče

Header menu 2

On-line vazba schémat a mechanického návrhu rozváděče

Zaručená konzistence dat mezi výkresy při změnách z obvodových schémat nebo mechanickém návrhu rozváděče.

Problematika

Elektro dokumentace často obsahuje kromě obvodových schémat zapojení i zakreslení 2D pohledu na rozváděč. Tento dokument je mnohdy připravován pouhým grafickým způsobem v jiné aplikaci typu AutoCAD nebo přímo i v projekčním systému vygenerováním na základě aktuálního stavu obvodových schémat a přiřazených přístrojů.

Nevýhodou obou způsobů zpracování je nutnost následné ruční aktualizace tohoto dokumentu při změnách v projektu. Uživatel často „pozapomene“ na ruční potřebnou aktualizaci či přegenerování.

Výsledkem je nekonzistence dat a chybný návrh rozváděče z pohledu rozmístění, kdy se např. navržené přístroje nemusí ve skutečnosti do uvažované skříně vejít.

 

Řešení

Unikátní vlastnost platformy EB zaručuje on-line propojení mezi všemi dokumenty. Pokud je tedy objekt daného přístroje (např. jistič) zakreslen na více výkresech (např. v obvodovém schématu a 2D návrhu rozmístění), tak se jeho změna okamžitě projeví v obou dokumentech.

Změna zahrnuje nejen jeho přeznačení či odstranění z projektu, ale také výměnu přístroje přiřazeného k danému objektu. Pokud má nově přiřazený přístroj jiné rozměry, tak systém automaticky překreslí i velikost symbolu ve 2D návrhu. Návrh rozmístění rozváděči je tak neustále aktuální.

Přínosy

  • On-line propojení a aktualizace dat mezi obvodovým schématem a 2D návrhem rozváděče.
  • Eliminace typických chyb ve 2D rozváděči (chybějící přístroje, neaktuální rozměry i přístroje, které jsou již v projektu odstraněny, apod.).
  • Značné časové úspory při změnách v projektu.
  • Možnost změny dat přímo ve 2D návrhu rozváděče nebo v kusovníku s automatickou aktualizací v ostatních dokumentech.
  • Přehledné zobrazení stavu zakreslení přístrojů (v obv. schématu, ve 2D návrhu i v dalších dokumentech).

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám