Kontrola kolizí v rozváděči

Header menu 2

Kontrola kolizí v rozváděči

Rychlá systémová kontrola umístění komponent v rozvaděči z důvodu minimalizace následných problémů při výrobě rozváděče.

Problematika

Návrh rozváděčů vyžaduje pečlivé rozmístění jednotlivých komponent s ohledem na řadu požadavků. Možné kolize v rozváděčích jsou jedním z nich. Nekorektní zakreslení polohy prvků v rozváděčích již mnohokrát způsobilo řadu konstrukčních chyb a nevratné škody. Kontrola kolizí před výrobou minimalizuje možné příčiny a včas upozorní na nutnost změn v návrhu.

 

Řešení

Platforma EB nabízí jednoduchý nástroj pro kontrolu kolizí v rozváděči. Rychle se ověří, zdali se přístroje nepřekrývají, zdali jsou vyneseny s ohledem na jejich strukturu nebo  zdali na sebe nenarážejí při zavření víka či dveří. Kolize jsou v náhledu zvýrazněny spolu s výčtem kolizních prvků a typů, ke kterým došlo.

Přínosy

  • Redukce konstrukčních chyb v návrhu.
  • Včasné odhalení příčin kolizí.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám