Technologické celky

Engineering Base jako platforma pro dodavatele částí nebo kompletních technologií v energetice, teplárenství, petrochemii, plynárenství atd.

Čemu čelíte:
 • Náročnému zpracování velkého objemu technologických dat dodaných v různých  formátech.
 • Individuálním požadavkům zákazníků na strukturu dat a výstupům dokumentace s odkazem na regionální či interní zvyklosti.
 • Potřebě souběžné práce dalších profesí se vzájemnou datovou kooperací.
 • Komplexnímu zpracování Procesního inženýringu s minimalizací chyb při změnách u souvisejících objektů.
 • Požadavku na revize a historie změn.
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Přehledným a snadným zpracováním dat tabulkovou formou on-line propojených s grafickou podobou.
 • Otevřená definice datového modelu s možností přizpůsobení normě (ISA, KKS …) či požadavkům zákazníka.
 • Propojení na simulační (Aspen) nebo 3D (PDMS, AutoCAd Plant) software.
 • Zpracování všech souvisejících dat (pohony, senzory, media, potrubí atd.) v jednom on-line datovém modelu.
 • Unikátní systém revizí (datové i grafické).
Čemu čelíte:
 • Tlaku na automatizované vytvoření Instrumentation dokumentace dle tabulkového zadání (Loops, HookUp, Datasheet …).
 • Potřebě bezchybného zanesení změn technologické dokumentace do Instrumentation a elektro části projektu.
 • Požadavku na vzhled a styl dokumentace v závislosti na trhu a zákazníkovi.
 • Ručnímu přepisování dat napříč profesemi a z toho plynoucí chybovost a časová náročnost.
 • Nutnosti neustálého přehledu o provedených změnách.
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Sestavením dokumentace na základě tabulkových záznamů a zvolených typových zapojení.
 • Jednotnou databází, kdy změny v technologické dokumentaci (PFD, P&ID) jsou okamžitě provedeny i v ostatních dokumentech.
 • Možností přípravy dokumentace dle různých norem a požadavků včetně on-line překladu do jiné jazykové mutace.
 • Jednou on-line společnou databází pro všechny profese redukující jakékoli ruční přepisy dat a změn.
 • Vyspělou technologií revizí a sledování změn v datech.
Čemu čelíte:
 • Nejednotnosti formy projektové dokumentace primární a sekundární techniky elektrických stanic.
 • Složitému kontrolnímu procesu v průběhu odevzdávání projektové dokumentace (komplexní systémové kontrole celého projektu).
 • Použití evropských norem a standardů v projektové dokumentaci včetně zpracování v různých jazykových verzích.
 • Požadavkům na nové trendy v oblasti automatizace rozvoden pro zařízení ochran a řídících systémů.
 • Správě a tvorbě dílčích projektů elektrické stanice od různých dodavatelů projektové dokumentace.
Jak vám platforma EB pomůže:
 • Vysokým stupněm automatizace tvorby schémat zapojení a montážní dokumentace dle připravených standardů.
 • Systémovou kontrolou obsahu a úplnosti projektové dokumentace s certifikací dle standardu.
 • Plnou implementací evropských norem IEC pro tvorbu, značení a strukturování dokumentace.
 • Podporou normy IEC 61850 pro komunikaci mezi jednotlivými zařízeními ochran a řídících systémů v energetice.
 • Možností exportu z hlavního „master“ projektu do dílčích projektů s časově nezávislým odstupem a následným automatickým začleněním zpět do zpracování externím dodavatelem.

Vlastnosti EB platformy pro oblast Technologické celky

Pro dodavatele částí nebo kompletních technologií v energetice, teplárenství, petrochemii, plynárenství jsou k dispozici funkcionality pro detailní řešení jednotlivých projekčních a konstrukčních oblastí.

Aktuality v této oblasti

Engineering Base v Elektrárně Dětmarovice

CNNC/CNPE: EB jako projekční platforma v jaderné energetice

EB: Rychlejší přístup k novým verzím a funkcím

Generační posun při tvorbě elektro dokumentace ve společnosti ZAT

ACHEMA Pulse: Cooperative plant engineering in the process industries

ABB používá „Best-in-class“ systém pro efektivnější projekci

Engineering Base - moderní projektování nejen výrobních technologií

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám