Pravidla pro návrh P&ID (Rule Based Design)

Header menu 2

Pravidla pro návrh P&ID (Rule Based Design)

Uživatelská definice pravidel která zjednodušují některé činnosti během zpracování P&ID.

Problematika

Projektanti při zpracování P&ID definují velké množství dat a informací. Na základě vstupních dat, např. mezní tlak či teplota, musí zvolit pro dané objekty vhodné komponenty. Výběr těchto komponent je často složitý a časově náročný, kdy vlastní volba je prováděna z velkého množství nabízených prvků. Souběžně musí v P&ID zapisovat odpovídající data (např. médium a jeho teplotu) do všech objektů kterých se to dotýká.

Při následné úpravě některých dat (teplota, médium …) je nutno tyto hodnoty zapsat do souvisejících objektů a provést nový výběr vhodných komponent. Celý proces je časově značně náročný a klade velké nároky na výběr vhodných komponent a udržení aktuálnosti dat.

 

Řešení

Platforma EB umožňuje definici pravidel, které nastavují vztahy a přenos dat mezi souvisejícími objekty v P&ID. Pokud je tlak v celé větvi definován na 100 kPa, tak dochází k přepisu této hodnoty do všech objektů které odpovídají nastavenému pravidlu (potrubí, ventily ..). Navíc díky pravidlům, jsou při výběru komponenty nabízeny jen prvky splňující toto pravidlo (např. ventil pro tlak >= 100 kPa).

Výběr komponent je tak na základě již definovaného pravidla (průměr potrubí, tlak či teplota média, materiál nebo jiné limitní hodnoty …) značně zjednodušen a celý proces tím urychlen.

 

Přínosy

  • Pravidla definovatelná uživatelem dle jeho požadavku.
  • Pro jedno pravidlo je možná definice různých akcí.
  • Chyby v návrhu (nesoulad s pravidly) jsou zvýrazněné v Seznamu konfliktů s bližšími podrobnostmi.
  • Zjednodušení a zrychlení celého procesu výběru komponent.
  • Zajištění automatického přenosu zvolených dat do dalších objektů.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám