Synergie při zpracování dokumentace ve výrobě čerpadel a kompresorů

Header menu 2

Synergie při zpracování dokumentace ve výrobě čerpadel a kompresorů

Společnost Sundyne zvolila Engineering Base ve svojí projekci jako sjednocující SW nástroj namísto doposud používaných několika samostatných aplikací.

Společnost Sundyne vyvíjí a vyrábí čerpadla a kompresory pro petrochemické procesy (olej a benzin). Její hlavní sídlo je v USA, ve městě Arvada v Coloradu. Sundyne má celosvětově přes 900 zaměstnanců, její distribuční síť se nachází ve více než 117 zemích a se svými výrobními a servisními pobočkami (USA, Anglie, Francie, Španělsko a Čína) dokáže nabídnout globální řešení po celém světě.

Ve francouzské pobočce v Dijonu technici hledali nový inženýrský software postavený na systému Windows, který je snadno ovladatelný a je založen na pokročilé databázové inteligenci.

Mezi jejich požadavky byla i tvorba P&ID schémat a globální správa obsahu všech dokumentů z jedné objektové databáze. Po důkladném prozkoumání trhu se v Sundyne rozhodli pro novou platformu Engineering Base (EB). Mezi hlavní důvody patřilo: Mnohaleté zkušenosti výrobce AUCOTEC v oblastech procesního a elektro inženýringu, výkon a možnosti přizpůsobení platformy EB a také on-line podpora ze strany AUCOTECu.

Automaticky propojeno a aktualizováno

Zavedením platformy EB nastala velká změna, protože doposud se v Sundyne používalo mnoho odlišných nástrojů, jejichž dokumenty nebyly vzájemně propojeny (on-line) a jejichž data nemohla být společně spravována.

S P&ID schématy se pracovalo jako s fotografiemi, což stálo mnoho času. Dnes, všechna zařízení zakreslená v P&ID schématu, vložená do seznamu zařízení a také všechny dokumenty související s kabeláží jsou propojeny s ekvivalenty v detailním inženýringu. „Data stačí do databáze vložit pouze jednou a uživatel se potom může souvisle navigovat v celém EB projektu“, vysvětluje Alain Cuenot, Vedoucí oddělení logistiky a správy zařízení.

Veškeré změny jsou automaticky provedeny mezi souvisejícími dokumenty a zařízeními.

Před nasazením platformy EB bylo potřeba např. při změně označení zařízení provést ruční start přegenerování všech dokumentů, kde se toto zařízení vyskytovalo. Nyní stačí udělat změnu pouze na jednom místě. „Inteligence EB a nárůst spolehlivosti našich procesů díky neustále aktualizované dokumentaci nám šetří mnoho času“, říká Cuenot, „tato vylepšení nám výrazně zjednodušila souběžnou práci víceoborového týmu na stejném projektu a významně zvýšila produktivitu.

Současně EB standardizuje inženýrské procesy ve firmě Sundyne. Nyní jsou zde předdefinovány šablony pro smyčky (loops), seznamy (lists) a grafiku – zmatek z tvorby samostatně ručně vytvářených a generovaných dokumentu se blíží ke konci. „Významně se nám takto zvýšila kvalita a to také díky snadnosti užití prostředí Windows“, říká manažer spol. Sundyne.

Nejlepší podmínky pro vyšší efektivitu

Díky otevřenosti platformy EB využívá Sundyne integraci na 3D a řídicí systémy, stejně jako propojení na jejich PLC systémy. „Možnost přizpůsobení platformy EB individuálním požadavkům zákazníka je pro nás velmi důležité a vysoce oceňujeme flexibilitu spol. AUCOTEC“, říká Alain Cuenot. „Pro stálou a intenzivní spolupráci s AUCOTECem směrem k vyšší efektivitě, EB je platforma pro budoucnost a nabízí ty nejlepší podmínky“, tak zní jeho závěr.

Video: představení platformy

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám