Alokace vstupů/výstupů u I/O zařízení

Header menu 2

Alokace vstupů/výstupů u I/O zařízení

Nástroj pro efektivní správu (přiřazení nebo přepojení) vstupů a výstupů u I/O zařízení (PLC, DCS, frekv. měniče. ochrany apod.) ke konkrétním HW adresám s automatickou aktualizací všech dat v příslušných výkresech.

Problematika

Se stoupající digitalizací narůstá počet I/O zařízení (PLC, DCS, frekv. měniče, ochrany ..) a množství jejich vstupů a výstupů v projektu. Při zpracovávání dokumentace projektant řeší problematiku snadného přiřazení vstupů a výstupů ke správným HW adresám.

Projektant musí často ručně přiřadit (alokovat) jednotlivé vstupy/výstupy fyzickým HW adresám, což je časově značně náročné a neefektivní. Obdobně neefektivní je i ruční výměna již alokovaného vstupu/výstupu, která spočívá v několika krocích (odpojení, vyhledání, zapojení).

Specifickým případem je velké množství vstupů/výstupů vytvořených automaticky, například generováním typových zapojení nebo hromadným kopírováním. Místo otevírání každého listu a ručního přiřazování je výzvou pro dodavatele SW nabídnout uživatelům efektivní alokaci vstupů/výstupů pomocí databáze.

 

Řešení

V platformě EB může projektant využít inteligentní nástroj pro efektivní alokaci vstupů/výstupů u různých I/O zařízení. Místo postupného otevírání jednotlivých výkresů a ručního přiřazení, či odpojení a připojení vstupu/výstupu, je vše řízeno a zpracováno na databázovém principu.

Nástroj nabízí na jedné straně kompletní seznam nealokovaných vstupů/výstupů. Na druhé straně jsou zobrazeny HW adresy odpovídajícího I/O zařízení. Sloučením zvolených objektů z obou stran vzniká unikátní alokace, která je reprezentovaná na výkresech vzájemnou vazbou (křížovým odkazem). Opačným procesem je výběr již alokovaného vstupu/výstupu a jeho odpojení s možností realokace. Tyto operace se ideálně provádí hromadně, například pro všechny vstupy/výstupy zvolené karty.

Pro co nejjednodušší přiřazení je možné obě strany třídit, řadit a filtrovat dle předdefinovaných nebo uživatelských kritérií. Výsledné sloučení zahrnuje i synchronizaci dat mezi oběma stranami.

Přínosy

  • Hromadná alokace (přiřazení) všech vstupů/výstupů daného zařízení.
  • Snadné přiřazení či výměna již alokovaného vstupu/výstupu.
  • Synchronizace dat mezi grafickou reprezentací ve výkresech a I/O seznamu.
  • Možnost alokace vstupů/výstup jakýchkoli zařízení, které mají vstupy/výstupy definovány jako objekt.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám