Engineering Base v Elektrárně Dětmarovice

Header menu 2

Engineering Base v Elektrárně Dětmarovice

Tepelná elektrárna Dětmarovice společnosti ČEZ, a. s. se nachází v Moravskoslezském kraji. Umístění elektrárny bylo zvoleno s ohledem na blízkost černouhelných dolů Ostravsko-karvinského revíru. Její současný instalovaný výkon je 600 MW a je tak nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku. Elektrárna se zabývá také výrobou tepla, které dodává do okolních měst. Výstavba elektrárny byla ukončena v roce 1976 a tak původní řídící technologie procházejí od roku 1984 postupnou modernizací.

Nedostatky předchozího řešení

Za celou dobu provozu vzniklo mnoho provozní dokumentace. V oblasti elektro a SKŘ je dokumentace udržována na úrovni čistě grafických dat ve formátu PDF či DWG bez nějaké vzájemné provázanosti. Tento stav bohužel neumožňuje rychlé a pohodlné vyhledávání a je dán dnes již zastaralým způsobem archivace na úrovni samostatných grafických souborů.

Výměna řídícího systému

V roce 2017 byla v rámci rozsáhlejší modernizace provedena komplexní výměna řídícího systému na bloku 4. Původní řídící systém Teleperm XP byl nahrazen generačně novým systémem databázové koncepce OVATION od společnosti Emerson.

Dodavatelská firma zpracovala SKŘ dokumentaci o rozsahu více než 4 000 liniových schémat zapojení moderním databázovým způsobem. Naprojektovaná data jsou uložena v databázi projekčního systému Engineering Base, která je propojená s dodaným systémem OVATION. V rámci energetické skupiny ČEZ se jedná o první nasazení tohoto řídícího systému s integrovanou dokumentační databází.

Přínosy databázového přístupu

Koncepce systému OVATION umožňuje přímo z obrazovek operátora vyvolat příslušné schéma hardwarového zapojení jednotlivých regulačních obvodů. „Datové propojení ŘS s dokumentační databází odstranilo dřívější zdlouhavé vyhledávání souvisejících výkresů a dokumentů k hledanému měření. To znamená, že kliknutím na alarmové hlášení z technologie získáte pohotově dokumentaci souvisejících řídích obvodů a případně i technická data od jednotlivých přístrojů,“ říká Bc. Ladislav Kolář, systémový inženýr Elektrárny Dětmarovice.

Engineering Base je databázová platforma, jež obsahuje online propojení projekčních záznamů v datové struktuře s grafickým a tabulkovým zobrazením. „Přehledná KKS struktura v Engineering Base výrazně usnadňuje orientaci a vyhledávání v projektu. Zobrazení zapojení měřících smyček a jednotlivých přístrojů je pohotově přístupné z přístrojové nebo dokumentační KKS struktury projektu.“

Požadavek na komplexní přístup

Dokumentační systém Engineering Base je tvůrci koncipován tak, aby v něm bylo možné efektivně spravovat veškerou elektro a SKŘ dokumentaci rozsáhlých energetických zařízení. Proto je důležité, aby při jeho nasazení byla databázově zpracována dokumentace celé technologie. Datové propojení mezi všemi souvisejícími dokumenty přináší navigační výhody známé z prostředí internetu.

„Při modernizaci 4. bloku Elektrárny Dětmarovice a nasazení řídícího systému OVATION byla databázově zpracována jen SKŘ dokumentace. Většina silových schémat je zachována v původním grafickém formátu a tak jsou zde znemožněny navigační funkce napříč silovou části projektu. Přesto nasazená koncepce systému OVATION – ODB ve spojení řídícího systému s dokumentační databází je perspektivní cesta, která vede ke zjednodušení a zrychlení přístupu v práci s dokumentací a také k jejímu výraznému zpřesnění,“  říká Bc. Ladislav Kolář.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám