HookUp, Specification, Datasheet

Header menu 2

HookUp, Specification, Datasheet

On-line datově provázané dokumenty pro celou oblast Instrumentation inženýringu s pokročilým stupněm jejich automatického vytváření na bázi předpřipravených šablon.

Problematika

Dokumentace v oblasti Instrumentation inženýringu obsahuje mimo standardních dokumentů pro měřící smyčky (Loop) i celou řadu dalších dokumentů, např. HookUp, Datasheet, Specification …

Výkresy měřících smyček jsou často vytvářeny databázově generováním na základě typových zapojení a tabulky jednotlivých měření. Oproti tomu ostatní dokumenty jsou často zpracovány samostatně grafickou formou, mnohdy i v jiném software.

Výsledkem je vzájemně nepropojená dokumentace, která vzniká ručním způsobem s postupným přepisováním dat z měřících smyček. Tento způsob je časově náročný a značně neefektivní, při změnách neprobíhá aktualizace napříč dokumenty takže vzniká značná chybovost.

 

Řešení

Platforma EB nabízí ucelený a nový přístup na tuto problematiku. Veškeré související dokumenty jsou vzájemně provázány,  HookUp, Datasheet i Specifikace vzájemně sdílí data s měřícími smyčkami i s údaji v P&ID na bázi společné on-line databáze.

Změny provedené v jakémkoli z uvedených dokumentů či přímo v databázi se okamžitě promítnou i v ostatních dokumentech. Takto je zaručena naprostá konzistence dat, kdy potřebné údaje vkládáme do databáze pouze jednou ale reprezentujeme je vícekrát.

Přínosy

  • Minimalizace chyb napříč různými dokumenty (např. eliminace nejednotného označení pro tentýž prvek v různých dokumentech).
  • On-line provázané dokumenty s aut. změnou při úpravách.
  • Rychlá tvorba dokumentů pomocí typových šablon.
  • Využití předpřipravených šablon napříč různými projekty.
  • Automatický seznam materiálu pro Hookupy.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám