Největší evropský cukrovar Südzucker zefektivnil svůj inženýring

Header menu 2

Největší evropský cukrovar Südzucker zefektivnil svůj inženýring

Jedna instalace, jedna databáze, jedno školení - největší evropský výrobce cukru optimalizuje své procesy za pomoci Engineering Base (EB).

V roce 1926 pět samostatných společností spojilo své síly a vytvořily firmu Südzucker AG s hlavním sídlem v Mannheimu. Se zhruba 18 500 zaměstnanci je tato společnost nyní největším evropským výrobcem cukrových produktů.

Mimo tento hlavní business má společnost Südzucker AG významnou pozici na trhu i v oblastech speciálních produktů (potravinové doplňky, potrava pro zvířata…), zpracování zemědělských plodin (výroba pohonných hmot, potravin a krmiv) a ovocných produktů (džusy, ovocné koncentráty).

V roce 2011 hledala firma Südzucker AG nový systém pro dokumentaci jejích inženýrských procesů a údržbu používaných zařízení. Požadavek na tento systém jasně definoval jeho multioborové použití od procesního inženýringu přes seznamy potrubí a instrumentaceřízení a kontrolu procesů až po detailní elektro inženýring. Po provedení komplexní analýzy nabízených systémů padlo rozhodnutí pro nasazení platformy Engineering Base.

Odbornost zajištěna!

Výzvou, které společnost čelila, byla práce s různorodou dokumentací, která se nashromáždila za více než desetiletí ve výrobních závodech po celém světě v důsledku použití odlišných nástrojů a standardů. „I přes rozdílné formáty a kvalitu dokumentace a neexistenci centrálního úložiště dat jsme si chtěli zachovat naši odbornost a profesionalitu“, vysvětluje Josef Jakob, projektový manažer technického oddělení Südzucker.

Před nasazením EB se jednotlivé informace často nacházely v malých databázích a grafických souborech, které byly udržovány odděleně. Projektanti z oddělení procesního inženýrství a elektro inženýringu tak často strávili spoustu času konzultacemi, které jsou nyní vzhledem k centrálnímu datovému model EB zbytečné.

Unikátní vlastnosti

„Komplexnost EB byla pro nás nejdůležitějším kritériem. Když k tomu přidáme skutečnost, že je databáze naprosto konzistentní, mluvíme tu o zcela jedinečném systému.“, říká Jakob.

Další výhodou je, že EB splňuje požadavek na integraci a použití starších grafických dat, stejně jako podporuje práci z více míst. Platforma rovněž umožňuje úzké napojení do všech standardních systémů řízení procesů a poskytuje tak přidanou hodnotu jako zavedený systém v oblasti zpracovatelského průmyslu.

Od úvodního návrhu až po finální zapojení senzoru. „Díky technologii Citrix nám nyní vystačí jen jedna centrální instalace v datovém centru, jedna databáze spolu s jedním systémovým školením.“ Říká projektový manager, který je odpovědný za nasazení systému ve všech evropských závodech a stanovuje univerzální standardy.

Mnohojazyčnost dokumentace a centrální údržba zařízení jsou pro nás velkou pomocí. „S EB jsme schopni pokrýt celé spektrum inženýrských prací od úvodního návrhu až po finální zapojení senzoru! V budoucnu plánujeme rovněž integraci na SAP a 3D systémOtevřenost EB je pro tento proces ideální.“, uzavírá Josef Jakob.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám