UNIS zefektivňuje projekční procesy

Header menu 2

UNIS zefektivňuje projekční procesy

Společnost UNIS zpracovává komplexní dokumentaci v profesích technologie, stavby, projektu potrubí, instrumentace, řídících systémů a elektro pomocí Engineering Base.

Hlavní činností společnosti UNIS, a.s. je realizace projektů v investiční výstavbě v dodavatelské formě tzv. „na klíč“ (model EPC nebo EPC-M). Zaměření je na obory zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky. Projekty zahrnují zpracování jedno- i více-stupňové projektové dokumentace. Výhodou společnosti UNIS je zpracování komplexní dokumentace v profesích technologie, stavby, projektu potrubí, instrumentace, řídících systémů a elektro v rámci jednoho dodavatele.

Uvedené profese postupně nasadí společnou platformu Engineering Base (EB), která zaručuje souběžnou práci všech zúčastněných na bázi vzájemného sdílení potřebných dat. Dokumentace v jednotlivých profesích byla doposud zpracovávána oddělenými SW nástroji. Inovativním krokem ve společnosti UNIS je nasazení EB s cílem zlepšení kooperace mezi jednotlivými profesemi, zkrácení času na projekt a omezení ruční práce.

Aktuálně probíhá implementace EB a zpracování pilotních projektů dle zvyklostí a standardů společnosti a jejich zákazníků. Tato implementace bude následně využita na reálných projektech, ve kterých dojde k zefektivnění projekčních procesů napříč firmou.

Engineering Base je moderní SW platforma postavená na centrální databázi, která pomáhá zákazníkům inovovat jejich procesy v oblasti tvorby a zpracování procesní, elektro, MaR a dokumentace pro řídící systém. Kombinací moderní IT architektury a vhodné implementace Engineering Base tak lze dosáhnout vyšší efektivity a získat tak značnou konkurenční výhodu.

 

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám