Seznam nesplněných pravidel v P&ID (Conflict List)

Header menu 2

Seznam nesplněných pravidel v P&ID (Conflict List)

Automatická on-line kontrola a zvýraznění rozdílů mezi reálným návrhem a definovanými podmínkami.

Problematika

Projektant při definici konkrétních komponent v P&ID musí dodržet celou řadu pravidel. Např. pro definovaný tlak zvolit odpovídající ventil či potrubí. Pokud je zvolena nevhodná komponenta tak následné překročení limitních parametrů v praxi má za následek kritické stavy.

 

Řešení

Při využití předdefinovaných pravidel pro návrh P&ID umožňuje následně EB jednoduše zobrazit konflikty mezi těmito pravidly a vloženými komponentami. Pokud některá komponenta nesplňuje zadané pravidlo (např. tlak v celé větvi je 100 kPa a projektant zvolil ventil na 50 kPa), tak je graficky zvýrazněna s uvedením odpovídajícího detailu konfliktu. Seznam těchto nesplněných pravidel (Conflict List) je k dipozici i v přehledné tabulkové formě.

Přínosy

  • Grafické zvýraznění nesouladu v P&ID vůči předdefinovaným pravidlům.
  • Automatické vytvoření seznamu (tabulky) nesplněných pravidel (Conflict List) s detaily.
  • Navigace ze seznamu nesplněných pravidel do výkresu P&ID.
  • Nastavení 3 úrovní konfliktu - Informace, Upozornění, Chyba.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám