EMERSON používá pro energetické projekty data z jednoho zdroje

Header menu 2

EMERSON používá pro energetické projekty data z jednoho zdroje

Rozhovor s marketingovým manažerem Ernstem Jägerem (50)o přínosech nasazení platformy Engineering Base.

Energie je mízou průmyslového celku a obvykle tvoří po surovinách největší procento provozních nákladů. Technologie a odborné znalosti společnosti Emerson se v průmyslu používají ke zvýšení energetické účinnosti.

Řešení Emersonu může být použito v průmyslových areálech k efektivnějšímu řízení vysokých nákladů na energii a k dalšímu omezení emisí. Tato řešení umožňují na základě správných operativních rozhodnutí v reálném čase snížit odpad a s vyšší účinností lépe využít levných paliv.

Jakým výzvám v průmyslu dnes čelíte, pane Jägere?

Z mezinárodního hlediska procesní automatizace v posledních letech pokračovala v růstu a další růst se očekává i v příštím roce. To je jistě pozitivní, ale na tomto trendu se nepodílí všechny sektory průmyslu. Tento trend je zapříčiněn boomem těžby plynu z břidlice v Severní Americe a dále v ropném a plynárenském průmyslu.

Podle mne musí německá energetika využít tohoto trendu, protože vzhledem k německému zákonu o obnovitelných energiích (EEG) jsou zapotřebí tyto nové koncepty a řešení.

A které výzvy zejména řešíte?

Jako globální společnost musíme samozřejmě čelit rozličným výzvám v různých sektorech průmyslu a v různých geografických oblastech. Nicméně, tyto výzvy se mohou výrazně lišit z pohledu stavu zavádění nových technologií, výši provozních nákladů, kvality výrobků, bezpečnosti, místních demografických faktorů a délky projektu pro zvýšení výkonnosti. Emerson se vždy snaží svým zákazníkům poskytnout inovativní řešení v průběhu celého životního cyklu technologického zařízení.

Co motivovalo Emerson vyhledat nový inženýrský systém?

Hnací silou inovace v Emersonu jsou náročné požadavky zákazníků a trhu. V tomto případě to byl požadavek zakázky na kompletní řešení pro řízení elektrárny a řídicích systémů. Je třeba poznamenat, že tento požadavek vzniknul především na evropském trhu.

Proč zrovna Engineering Base (EB)?

Před vlastním rozhodnutím jsme si připravili seznam našich požadavků a poté porovnávali různé systémy. Naše hlavní priority byly: rychlá a snadná integrace do našeho řídicího systému Ovation, nezávislost výrobce a samozřejmě funkce odpovídající požadavkům energetického průmyslu.

EB splňovalo všechny tyto požadavky a relativně malý evropský tým provedl ve velmi krátkém čase jeho implementaci. Rozhodnutí o nasazení EB bylo učiněno na evropské úrovni v koordinaci s hlavním sídlem divize Power and Water Solutions v Pittsburghu.

Jaké praktické zkušenosti jste získali v oblasti, kterou máte na starost?

V několika projektech jsme získali jen velmi pozitivní zkušenosti. Úspěšné nasazení EB v Evropě pak vedlo k definici EB jako našeho globálního standardu a nyní ho nabízíme pod názvem „Ovation Documentation Builder“.

Jak to funguje v praxi?

Nasazení v praxi se samozřejmě odvíjí od rozsahu projektu a požadavku trhu. Pokud není speciální požadavek, tak dodáváme veškerou dokumentaci od návrhu skříně až po projekt budovy připravenou pomocí EB – Ovation Documentation Builder.

Jak na tuto změnu reagovali vaši zaměstnanci?

Z mého pohledu bych řekl, že naši zaměstnanci na tuto změnu zareagovali velmi pozitivně. Tento standard je nyní zaveden a výsledkem je efektivnější a účinnější řízení projektů.

Co považujete za nejvýznamnější změnu od zavedení EB?

Podle mého názoru je to stupeň integrace. Ať už se jedná o automatické generování schémat rozvaděčů, řešení rezerv, řízení verzí dokumentace a synchronizace s databází řídicího systému Ovation v elektrárně – vše je nyní z jednoho zdroje.

Jaký potenciál do budoucna vidíte v EB?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Na jedné straně záleží na dalším vývoji EB, na druhé straně záleží na konkrétních požadavcích různých sektorů průmyslu. Nicméně jsme si jistý, že naše rozhodnutí pro EB bylo správné, a že budeme schopni splnit budoucí požadavky všech našich zákazníků.

Pane Jägere, děkuji Vám za Váš rozhovor.

Video: představení platformy

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám