Kanzler: Využití Engineering Base v oblasti čištění splodin

Header menu 2

Kanzler: Využití Engineering Base v oblasti čištění splodin

Jednodušší a bezpečnější projektování ve firmě Kanzler.

Rakouská společnost Kanzler Verfahrenstechnik GmbH (KVT) – přední celosvětový dodavatel zařízení procesního inženýrství pro čištění průmyslových zplodin a odpadních plynů, katalytického odsiřování a zpracování glycerolu využívá výhod nasazení platformy Engineering Base.

Společnost je dodavatelem především v oblasti farmaceutického, chemického a petrochemického průmyslu, ale působí i v oblasti keramiky, hutnictví a povrchové úpravy. Kanzler je obvykle v pozici generálního dodavatele, čímž je u něho vyžadována vyšší kvalita než jiných subdodavatelů.

Spolehlivost, průběžné a konzistentní plánování při neustálých změnách v oblasti komplexních projektů jsou pro tuto společnost každodenní prací, a to kdekoliv a kdykoliv.

 

Jeden nástroj pro všechno

Po cenné zkušenosti se systémem AUCOPLAN dnes společnost Kanzler pracuje s databázovou platformou Engineering Base (EB) s naprostou spokojeností: „Místo toho, abychom zakoupili několik různých programů, našli jsme v EB téměř všechny funkce nutné pro efektivní zpracování výrobních procesů.“ Tato platforma je pro nás základem pro kompletní zpracování oblasti měření i elektro-inženýringu – od vytvoření P&ID schématu do rozkreslení jednotlivých jednotek, jako je požární signalizace subdodavatele, říká Gunter Hadwiger, vedoucí I&E oddělení ve firmě Kanzler VT.

Doposud používané programy byly vzájemně nekompatibilní. Vzhledem k vícenásobným zápisům stejných dat do různých programů vznikaly různé chyby, které vyžadovaly spoustu času na kontrolu a následnou opravu.

EB zaznamená každou změnu a udržuje veškeré objekty a dokumenty včetně externích dokumentů neustále aktuální a jednoznačné ve své centrální databázi. Architektura EB tímto zaručuje neustálou aktuálnost všech objektů a dokumentů i v případě, že pracuje několik týmů souběžně na jednom zařízení. Díky EB Instrumentation tak může nyní Kanzler jednoduše integrovat technologii měření a regulace v P&ID schématu, a to se všemi souvisejícími logickými operacemi.

Přidané hodnoty

Inženýři následně velmi efektivně zpracují smyčky jednotlivých měření, elektro schémata a kabelové trasy. Správná definice kabelů poskytuje přesné podklady pro efektivní výrobu a automatický výpočet délky a průřezu kabelů je při neustálých změnách jen „dětskou hrou“. Společně s výpočtem nákladů na jednotlivý materiál a montážní práce je k dispozici jednoznačná transparentnost nákladů na daný projekt.

Přínosy nasazení platformy EB

Gunter Hadwiger, vedoucí I&E oddělení v Kanzler VT: „S Engineering Base máme nástroj, který nám výrazně sníží počet chyb v našem projektu. Tak můžeme ušetřit spoustu času a výdajů od úvodního projektu až po závěrečné uvedení zařízení do provozu, což je skutečnost, která vede ke značnému snížení nákladů na daný projekt.“

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám