Automatické generování dokumentace pomocí typových schémat

Header menu 2

Automatické generování dokumentace pomocí typových schémat

Snadné zpracování dokumentace různých profesí a typů výkresů na základě předpřipravených šablon, s možností dalšího dodatečného definování detailů.

Problematika

Objem dokumentace neustále narůstá a pro její lepší čitelnost a přehlednost jsou v čím dále větší míře využívána typizovaná schémata. Standardizace založená na typizovaných schématech vede jednoznačně k přechodu od postupného ručního kreslení přes možnosti kopírování celých listů až po nejefektivnější stav kdy jsou výkresy automaticky generovány systémem.

Z tohoto důvodu jsou dnes požadavky projektantů orientovány na systém který jim práci s typizovanými schématy (šablonami) co nejvíce zjednoduší a usnadní.

 

Řešení

Platforma EB nabízí uživateli dvojici specializovaných nástrojů pro generování dokumentace na základě předpřipravených šablon. Dokumentaci lze modulárně vygenerovat pomocí konfigurace, která definuje z jakých grafických šablon a příslušných projekčních dat se má sestavit.

V rozšířené verzi lze v generované dokumentaci typová schémata rozšiřovat o další příslušenství a části schémat, což nabízí ještě větší variabilitu a efektivitu.

Použití nástrojů pro správu typových zapojení je možné ve všech oblastech kde lze definovat šablony zapojení. Neexistuje omezení zdali se jedná o P&ID, měřící smyčky, HookUp, standardní elektro schémata (např. motorový vývod) nebo oborové řešení pro typizovaná zapojení jednotlivých polí rozvodny. Vše je jen o uživatelské implementaci.

Přínosy

  • Rychlé a automatizované sestavení dokumentace s možností opakovaného generování vč. zanesení změn.
  • Standardizace dokumentace.
  • Vysoká variabilita při skládání výsledných dokumentů - šablony a jejich varianty s množstvím doplňků.
  • Využití napříč profesemi a typy dokumentů.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám