Podpora značení a strukturování projektu (ISA, IEC, DIN, KKS …)

Header menu 2

Podpora značení a strukturování projektu (ISA, IEC, DIN, KKS …)

Různé normy, zvyklosti či požadavky zákazníka nebo uživatele na styl značení a strukturu projektu - to vše je možno aplikovat v Engineering base.

Problematika

Zpracování dokumentace napříč profesemi a oblastmi průmyslu vyžaduje různé styly označování prvků v dokumentaci či strukturování projektu. Obzvláště u velkých technologických celků v investiční výstavbě (energetika, petrochemie, plynárenství, cementářský průmysl apod.), kdy provozovatel skládá provozní dokumentaci od různých dodavatelů, je definice těchto pravidel velice důležitá.

Projekční firma často řeší situaci jak splnit požadavky zákazníka nebo jak svoje interní zvyklosti aplikovat v používaném projekčním software. Pokud tento software není otevřený pro implementaci, tak mnohdy je problém zpracovat projekt dle zadání zákazníka nebo si udržet svoje zaběhnuté zvyklosti.

 

Řešení

Platforma EB je z pohledu strukturování projektu naprosto otevřený systém, který lze přizpůsobit libovolným normám, zvyklostem či požadavkům. Definice struktury projetu tak může odpovídat normám (ČSN, IEC), obecným standardům v petrochemii, chemii (ISA) nebo oborovým řešením ve výrobě energie a teplárenství (KKS, RDS-PP) či standardu v přenosu a distribuci energie (EVU).

Obdobně jsou systémově otevřené i možnosti na označování jednotlivých objektů (přístroje, svorkovnice, kabely …) v projektu nebo značení výkresů.

 

Přínosy

  • Otevřenost systému pro různé požadavky na strukturu projektu v závislosti na použité normě, standardu, požadavku zákazníka či interních zvyklostech.
  • Variabilita na označování objektů v projektu (přístroje, svorkovnice, kabely ...), možnost využití předdefinovaného aut. značení.
  • Možnost rozšíření systému o individuální kontroly správnosti označení a strukturování projektu.

Video: představení platformy

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám