Tool palety

Header menu 2

Tool palety

Uživatelsky definovatelné grafické panely nástrojů pro efektivnější zpracování grafické dokumentace.

Problematika

Při zpracování grafické části projektu uživatel využívá různá zdrojová data (symboly, typová zapojení apod.), která vkládá do dokumentace. S přibývajícím časem dochází k rozšiřování objemu těchto dat až je jich mnohdy nepřeberné množství. Z původní výhody se uživatel dostává do situace, kdy orientace v těchto datech, jejich třídění a používání, je stále méně efektivní.

Řešením je definice speciálních grafických panelů s vybranými daty, které eliminují nepřehlednost velkého množství předpřipravených symbolů a typových zapojení. Výzvou pro moderní SW nástroj je tedy nabídnout uživateli tuto možnost pro zefektivnění jeho práce.

 

Řešení

Licence řady EB Plant Engineering nabízejí uživatelům volnou definici speciálních grafických panelů nástrojů – Tool palet. Tyto panely nástrojů slouží v grafickém editoru ke zjednodušenému a rychlému přístupu k vybraným symbolům či typovým zapojením, čímž dochází k navýšení rychlosti práce.

Tool palety jsou uživatelsky volně definovatelné a lze je připravit např. s orientací na konkrétní normu (ISA, ISO …), lokální zvyklosti zákazníka, oborové standardy nebo s výběrem schválených typů zapojení pro daný projekt. Z takto připravených Tool palet si každý uživatel může navíc umístit zvolené symboly či typová zapojení do svých oblíbených položek.

Přínosy

  • Rychlý výběr grafických symbolů či typových zapojení ze zúžené nabídky oproti nepřebernému množství původních dat.
  • Rapidní zrychlení tvorby grafických dokumentů.
  • Panely orientované dle přání uživatele (pro danou profesi, typ dokumentu, zemi, projekt, ...)..

Ukázka konfigurace Tool palety pro dokumentaci P&ID

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám