Více-profesní on-line zpracování projektu

Header menu 2

Více-profesní on-line zpracování projektu

Od úvodní fáze projektu, přes Basic a Detail Engineering až po zprovoznění a servis zařízení. Jeden systém, jedna databáze, jeden projekt ...

Problematika

Na komplexních projektech se podílí inženýři více profesí, kteří pracují se společnými daty. Tato data si musí sdílet a vzájemně předávat. V případě jejich změn je nezbytné předat tuto informaci i na další profese. Při zvyšujících se mzdových nákladech a časovému tlaku na rychlé a bezchybné zpracování dokumentace se právě sdílení správných a aktualizovaných dat mezi profesemi stává úzkým místem.

Software používaný na zpracování dokumentace prošel určitým vývojem. První generace byla založená na výkresech (např. AutoCAD), druhá generace potom na inteligentních dokumentech propojených s databází (např. ELCAD, EPLAN, RUPLAN, Smart Solution atd.). Společnou vlastností je samostatné zpracování dokumentace dle profesí s případnou následnou synchronizací.

V současnosti, kdy důležitým problémem je nejen čas a bezchybnost ,ale také meziprofesní provázanost, již nelze se SW produkty první či druhé generace dosáhnout výrazného zvýšení efektivity. Velkou výzvou pro softwarové firmy je tedy nabídnout projektantům takový software, který splní uvedené požadavky.

 

Řešení

Platforma EB je odpovědí na požadavky dnešní doby. Je to software nové generace založený na společných on-line datech pro více profesí, např. elektro, instrumentace a technologie. Vzájemné sdílení dat zajistí jejich aktuálnost napříč profesemi s automatickou aktualizací při změnách.

Veškerá data jsou uložena jako objekty v jedné centrální databázi on-line propojené se všemi dokumenty (schémata či tabulkové seznamy). Jeden objekt může být znázorněn ve více dokumentech (PFD, P&ID, Loop, Datasheet. HookUp, elektro schéma apod.) s automatickou aktualizací.

Významnou přidanou hodnotou této koncepce je možnost paralelní práce více profesí. V tomto okamžiku není potřebné čekat až jedna profese dokončí svoji práci, předá data a následně začíná práci další profese. Koncepce platformy EB umožňuje souběžnou práci, což zaručuje zkrácení  času potřebného pro zpracování projektu.

Přínosy

  • Jeden software pro více profesí.
  • Společná centrální databáze, on-line provázaná data pro všechny uživatele.
  • Zkrácení času na projekt (paralelní práce více profesí).
  • Eliminace chyb při předávání dat mezi uživateli a profesemi.
  • Automatická aktualizace dat napříč profesemi.

Více-profesní spolupráce v rámci jednoho datového modelu

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám