Výhody spojení různé dokumentace do jednoho datového celku

Header menu 2

Výhody spojení různé dokumentace do jednoho datového celku

Jak provozovatel velkého technologického celku spojil mnoho inženýrských projektů do jednoho souvislého datového celku.

Aby bylo možné ve velkých technologických zařízeních zvládnout dokumentaci, bývá zpravidla rozčleněna na více samostatných datových projektů. Například části týkající se měření jsou zkresleny samostatně od elektrických zapojení patřících ke stejnému zařízení.

Jeden z důležitých zákazníků společnosti AUCOTEC – provozovatel velkého průmyslového celku na zpracování surovin stál před otázkou, jak spravovat dokumentaci takto „rozbitou“ na mnoho malých projektů. Po pečlivém zvážení se rozhodl pro řešení orientované na budoucnost – správu všech dat v jednom datovém balíku založeném na společné databázi. Takovéto řešení bylo možné jen s využitím platformy Engineering Base (EB).

Výsledkem je lepší přehlednost

Společnost úspěšně používala pro tvorbu své dokumentace již mnoho let systém AUCOPLAN, ale bez provádění pravidelné aktualizace.

Když inženýři přemýšleli o optimalizaci existující dokumentace, tak se po zvážení přínosů různých řešení rozhodli pro platformu Engineering Base (EB). Zjistili, že centrální datový model systému nabízí nejen vazby mezi jednotlivými projekty, ale umožňuje servisním technikům také ukládání různých informací ke všem projektům, což bylo nezbytné z pohledu servisu celého zařízení. Když provedli sloučení asi 40 projektů o průměrné velikosti 400 až 500 listů do jednoho projektu, tak výsledkem bylo výrazné zlepšení přehlednosti dokumentace daného zařízení.

Zpracování P&ID v EB pomocí standardního Microsoft prostředí (Visio) bylo pro uživatele další výhodou, což ocenili jak procesní, tak i strojní inženýři. Hlavním přínosem ovšem bylo nasazení centrální SQL databáze s moderními možnostmi úprav EB prostředí, jeho snadným a uživatelsky srozumitelným ovládáním, ke kterému není potřeba dlouhé zaškolení. Rychlost zaučení obsluhy a jednoduchost používání byly velice důležité, protože servisní inženýři s takovýmto systémem nepracují každodenně.

Nyní je vše nesrovnatelně rychlejší

„Pro převod byly použity prakticky bezchybná data ze systému AUCOPLAN, což byl dobrý základ“, říká Volker Pothen, Project Manager v divizi Professional Services společnosti AUCOTEC, který podporoval zákazníka v tomto mamutím úkolu.

Původní projekty byly poměrně dosti strukturované, takže vlastní proces sehrávání zabral nějaký čas. Nešlo pouze o jednoduchou přípravu a migraci dat, ale také o modernizaci kompletní struktury dat. Tato časová investice se ovšem vyplatila, neboť zákazník je výslednými daty ohromen.

Výsledkem je, že kompletní dokumentace k zařízení je nyní v jediném projektu, ve kterém je možno provádět navigaci, vyhledávání a třídění dat a to nesrovnatelně rychleji i přes úctyhodný počet více než 21.000 dokumentů zahrnující cca. 300 P&ID, 12.500 smyček, 8.500 schémat zapojení, 50.000 IO vstupů/výstupů a 16.000 měření. Každý z dříve samostatných projektů lze nyní ovládat a upravovat odkudkoli z tohoto nového projektu, což je obrovská výhoda pro opakované revize.

Souvislý tok všech dat

Nyní je možné jednoduše navigovat v dokumentaci, bez narušení systému, bez zdlouhavého vyhledávání a bez nutnosti znát různé SW nástroje. Jasná struktura složek a podsložek poskytuje přehlednost v tomto obrovitém projektu. Datový tok připomíná „proudící kapalinu“. Což je pro firmu obrovským přínosem.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám