Dohoda o globální spolupráci mezi EMERSON a AUCOTEC

Header menu 2

Dohoda o globální spolupráci mezi EMERSON a AUCOTEC

Emerson Process Management (Power & Water Solutions) a AUCOTEC podepsaly smlouvu o spolupráci, zahrnující integraci platformy Engineering Base (EB) do řídicího systému Ovation™.

Výsledkem této dohody je, že Emerson bude celosvětově uživatelům Ovation systému poskytovat v oblastech výroby energie, vodního hospodářství a čištění odpadních vod Ovation Documentation Builder (ODB) založený na platformě EB. ODB lze použít pro projektování, výstavbu a provoz jednotek, které jsou řízeny Ovation systémem od Emersonu. Dohoda zahrnuje také další vývoj a integraci platformy EB do Ovation Documentation Builder.

Široké uplatnění systému OVATION

Ovation systém je světovým lídrem, a to jak v oblasti řízení klíčových procesů při výrobě energie v klasických elektrárnách založených na spalování fosilních paliv, tak i při výrobě z obnovitelných zdrojů, jako je biomasa, solární a vodní energie. Řídicí systém Ovation našel široké uplatnění ve vodním hospodářství a čištění odpadních vod a v distribučních společnostech v Severní Americe nacházejících se v některých z největších metropolitních oblastí kontinentu. Dohoda posiluje postavení Emersonu jako hlavní dodavatelskou společnost v této oblasti, protože umožňuje Emersonu připravit kompletní projekt a technickou dokumentaci a operace pro ovládání řídící techniky z jednoho zdroje ve formě EB databáze. Při spojení inteligentního kreslícího software, úzce propojeného s databází Ovation Control System a inženýrskými nástroji, ODB tak ušetří stovky inženýrských hodin automatickým generováním projektové dokumentace. Jeho synchronizační funkce zajistí, že při jakýchkoli změnách v projektu je automaticky aktualizována dokumentace.

Zkušenosti spolu s Engineering Base po celém světě

Po úspěšném nasazení Ovation Documentation Builder na klíčových projektech v Evropě, nyní Emerson nabízí tyto zkušenosti po celém světě, neboť neustále více a více provozovatelů elektráren vyžaduje, aby jejich dodavatelé převzali komplexní inženýrské úkoly. To zahrnuje také přípravu dokumentace pro provoz elektrárny, která ale nemusí být nutně spojena s řídicím systémem, např. mechanický návrh rozváděče nebo P&ID schéma.

Video: představení platformy

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám