Software pro spolupráci více profesí v rámci jednoho projektu

Header menu 2

Software pro spolupráci více profesí v rámci jednoho projektu

Engineering Base úspěšně řídí projekt na kterém pracují odborníci z více profesí stejně jako dirigent řídí orchestr ve kterém hrají muzikanti s různými nástroji.

Při projektování nového zařízení, jeho opravě či údržbě vzniká celá řada dokumentace od různých profesí. V těchto dokumentech je zobrazeno stejné zařízení, jeho jednotlivé přístroje, kabely apod. ale z různých profesních pohledů a v různých typech dokumentů (PI&DelektroMaR, kusovníky, mech. rozvržení rozváděčefluidní inženýring…).

Aby mezi dokumenty jednotlivých profesí nevznikaly rozpory, tak musí být informace v těchto dokumentech stejně jako mezi jejími tvůrci vzájemně dobře organizovány. Jinými slovy to vyžaduje dobrou datovou souhru různých profesí, kterou můžeme zjednodušeně přirovnat k souhře různých hudebníků v rámci jednoho orchestru.

Provázanost za pomoci jedné platformy

V dnešní době je samozřejmostí použít pro tvorbu dokumentace odborný inženýrský nástroj typu CAx software. Těchto nástrojů existuje celá řada, ale většina z nich nesplňuje požadavek na on-line provázanost dokumentace více profesí nebo organizací v rámci stejného projektu. V tomto směru je naprostou jedničkou na našem trhu nová platforma Engineering Base (EB), která nabízí centrální datový model (SQL server) společný pro dokumentaci všech zúčastněných profesí.

Výhody nasazení databázové platformy EB

Hlavními přínosy nasazení platformy EB nejsou jen efektivnější a bezchybná spolupráce mezi jednotlivými profesemi, možnost integrace na další aplikace (3D systémyPLC zařízení, skladové systémy apod.), ale také značné zkrácení doby na tvorbu a revizi dokumentace což se jednoznačně projeví při neustálých změnách v projektu.

Jakákoli změna je automaticky přenesena do všech souvisejících dokumentů spravovaných v integrované SQL databázi a to napříč všemi profesemi bez potřeby jakéhokoli ručního zásahu.

Eliminace chyb a lidského faktoru zde je více než markantní. Z IT ohledu je samozřejmostí možnost nasazení platformy EB jak u malých, středních tak i velkých firem, neboť to umožňuje moderní architektura klient/server s různými typy instalace. Ve výčtu výhod nasazení platformy EB bychom mohli dále pokračovat, ale základním kamenem dobrého zvuku celého orchestru je vždy souhra jednotlivých hudebníků…

Podrobnější článek k této problematice naleznete v PDF formátu zde.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám