ProCS a využití platformy Engineering Base

Header menu 2

ProCS a využití platformy Engineering Base

Společnost ProCS již 9 let využívá platformu Engineering Base.

Společnosti ProCS s.r.o. patří do skupiny Actemium, které je členem nadnárodní skupiny VINCI Energies a více jak 25 let se specializuje na poskytování komplexních služeb a systémových řešení v oblasti průmyslové automatizace, výroby a montáže rozvaděčů, průmyslové bezpečnosti a tvorby MES systémů.

Od CAE systému ke kompletní platformě

Společnost ProCS od svých začátků využívala při své inženýrské práci CAE nástroje k tvorbě realizační projektové dokumentace, především systém RUPLAN. Z důvodu změn na trhu, v počítačových systémech, ale i při realizaci projektové dokumentace a využívání dat v celém cyklu realizace zakázek, se v roce 2010 vedení společnosti rozhodlo změnit platformu RUPLAN za nástroj, který by splnil požadavky na systém s jednou společnou projektovou SQL databází. Proces výběru nebyl jednoduchý. Následoval průzkum trhu, diskuze uvnitř společnosti, sdílení zkušeností ze zahraničního působení zaměstnanců, kteří pracovali i na produktech InTools, Comos, Eplan, ELCAD.

Pro ProCS bylo důležité nejen postavení jednotlivých produktů na trhu, ale i podpora implementátora při nestandardních a systémem nepodporovaných služeb. Ing. Martin Gálik k rozhodování nakonec dodal: “K rozhodnutí přispěly i doteď dobré obchodní vztahy s firmou Technodat Elektro, což byl jeden z klíčových faktorů při výběru platformy Engineering Base (EB).“

Tento produkt pro společnost ProCS splňoval požadavky a přinášel několik dalších benefitů.

  • Otevřené řešení, které umožňuje rozsáhlé přizpůsobení a zapojení téměř celé firmy do inženýrského procesu. Systém připomíná stanici „merkur“, kde je možné si základní prostředí upravit na základě našich potřeb.
  • Systém pokrývá svými základními nástroji většinu inženýrských služeb společnosti.
  • Modulárnost a přizpůsobení postupů tvorby projektové dokumentace podle vnitřních standardů.
  • Implementace programovacího jazyka VBA, .NET, které umožňuje vytvářet import/export dat.
  • Využívání nadstavbového modulu pro tvorbu rozvaděčů.
  • Exportování dokumentace do Smart pdf.

Databázová platforma použitelná pro více útvarů společnosti

Implementace tohoto komplexního systému není jednoduchá. Jedna z nejtěžších úloh, která společnost čekala, byla změna v myšlení lidí. RUPLAN byl orientovaný na kreslení výkresů, avšak Engineering Base je objektově orientovaný na vkládání informací do databáze a výkres je „jen reprezentantem vložených informací“.

Ing. Gálik dodává:“ Díky propojené databázi Engineering Base spolu různé útvary našeho inženýringu více spolupracovali a využívali informace, které byli vložené na jiném oddělení. Používáním platformy Engineering Base se nám podařilo vytvořit desítky programových nástrojů pro efektivní využívání zakoupených licencí, čímž došlo k výraznému zkrácení času při tvorbě projektové dokumentace a zároveň zvýšit naši konkurenceschopnost na trhu.“

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám