ABB používá „Best-in-class“ systém pro efektivnější projekci

Header menu 2

ABB používá „Best-in-class“ systém pro efektivnější projekci

Společnost ABB spoléhá s Engineering Base na synergie od úvodního FEED návrhu až po údržbu projektovaného zařízení.

Divize ABB Procesní automatizace (PA) s přibližně 24 500 zaměstnanci po celém světě je aktivní ve více než 15 průmyslových odvětvích. Patří mezi ně ropný, plynárenský, chemický, farmaceutický a celulózový průmysl a také námořní zařízení. PA všem dodává systémy pro řízení výrobních technologií a optimalizaci výrobního procesu i specifická automatizační řešení. PA již celosvětově nainstalovala přibližně 35 000 DCS (Distributed Control Systems).

ABB, divize PA pro zpracování svých inženýrských projektů dlouhodobě používala několik softwarových nástrojů. Zpracování dat probíhalo postupně v jednotlivých softwarech. Požadavek na rychlejší zpracování projektu však vyžadoval paralelní práci. Při paralelní práci s různými nástroji je ovšem přenos dat a udržování správných revizí dat extrémně časově náročné. Z tohoto důvodu vznikl požadavek na moderně navržený inženýrský systém, který kombinuje návrh hardwaru a softwaru, a centrálně ukládá všechna nezbytná data o projektovaném zařízení.

 

Důsledná konzistence dat

„Definováním tohoto požadavku vstoupila do hry platforma Engineering Base (EB),“ říká Alex Nisbett, globální projektový manažer automatizace inženýringu ve společnosti ABB PA. Zkušeného inženýra s certifikací TÜV Rheinland systém zaujal nejen tím, že je léty vyzkoušený v divizi ABB pro těžební průmysl, ale především konceptem práce. „Týmy z Evropy, Indie a Austrálie často pracují na stejném projektu ve stejnou dobu. V databázi EB jsou všechny informace ze všech profesí vždy aktuální a jsou dostupné pro další zpracování. Všichni uživatelé okamžitě vidí veškeré změny provedené v databázi.“ V divizi PA je tak EB jediným zdrojem dat pro procesní a detailní inženýring a konfiguraci řídicího systému. EB také ukládá všechny revize, což usnadňuje jejich rychlé porovnání a detekci rozdílů. „Někteří zákazníci se chtějí vrátit k předchozí verzi. S EB to není žádný problém“, říká Nisbett.

 

Významné úspory

Nisbett vidí pro efektivní automatizaci projektování systém EB jako „nejlepší ve své třídě“: „Časová úspora během celého harmonogramu projektu jednoznačně předčila naše očekávání. Snížení počtu chyb je opravdu výrazné!“ Bylo to podle něj způsobeno především automatizací ruční práce a standardizací opakujících se procesů. Nisbett jako příklad uvádí používání šablon pro vývoj hardwaru a zpracování dokumentů, stejně jako automatizovanou parametrizaci softwarových modulů pro řídicí systém 800xA. Obousměrná výměna dat mezi oběma systémy (EB a 800xA) enormně zvyšuje jejich kvalitu.

 

Budoucí potenciál

„Systém plánování projektů musí mít samozřejmě budoucí potenciál,“ dodává manažer. Divize PA tedy v budoucnu využije schopnosti EB nejen ve fázích úvodního konceptu a FEED, ale také k efektivní podpoře oblasti provozu zařízení. Nisbett také chválí podporu společnosti AUCOTEC jak pro EB, tak i pro další firemní výzvy. Existují již další návrhy rozšíření platformy. Shrnutí Alexe Nisbetta: „V EB je velká synergie; chceme ho využít k ještě silnější pozici ABB vůči konkurenci.“

 

Související články (EN)

The next generation of engineering at ABB

Future Engineering Tool

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám