Zabezpečený přenos dokumentace (ECM modul)

Header menu 2

Zabezpečený přenos dokumentace (ECM modul)

Šifrovaný přenos dat s nastavením přístupu oprávněných osob ke konkrétním datům.

Problematika

Předávaná dokumentace představuje značný objem dat, který většinou nelze zaslat e-mailem. Z tohoto důvodu se v praxi často pro předávání používají různá veřejná úložiště s případným omezením na počet stažení či dobu uložení. Takto uložené dokumenty obsahují citlivá data, která mohou být viditelná pro velké množství „cizích“ osob. Z bezpečnostních důvodů je proto řešen problém přístupu odpovídajících osob k těmto datům.

 

Řešení

ECM modul využívá jasné a zabezpečené úložiště dat, které je umístěno dle podmínek kybernetické bezpečnosti zákazníka. Zde jsou uchovány všechny verze předaných dokumentů včetně evidence historie všech úkonů. Přenos dat z a na úložiště je chráněno uživatelským přístupem a je realizováno šifrovaným přenosem s certifikací.

Přínosy

  • Centrální archivace a evidence všech úkonů s předávanou dokumentací.
  • Zabezpečený přenos dat prostřednictvím šifrované komunikace mezi zadavatelem a dodavateli PD.
  • Řízený přístup účastníků procesu vždy jen k odpovídajícím datům.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám