Propojení EB a Money S4

Header menu 2

Propojení EB a Money S4

Zákaznické řešení integrace obou systémů.

Problematika

Zákazník v rámci své firmy využívá ERP systém Money S4 pro řízení malých firem. Jedním z používaných modulů je modul Sklady pro evidenci materiálu. Paralelně se stejnými daty pracuje v platformě EB, kde tento materiál přiřazuje do elektro-dokumentace.

Vkládání dat o používaném materiálu (přístroje, kabely, …) probíhá souběžně v obou systémech, stejně jako jejich následná kontrola a aktualizace. Tento způsob práce způsobuje chybovost a velké časové ztráty.

 

Řešení

Programátoři společnosti TECHNODAT připravili pro zákazníka jednoduché rozhraní přesně dle jeho požadavků. Základem pro definici materiálu byl zvolen ERP systém Money, kde jsou uloženy skladové karty včetně identifikačního ID.

Připravené EB makro zkontroluje a přenese ze skladového modulu Money do EB aktuální skladové karty. V případě, že daný materiál v katalogu EB již existuje, tak provede aktualizaci ceny a počtu kusů na skladě. Pokud ještě v katalogu EB neexistuje, založí nový záznam a přebere z Money definovaná data.

Přínosy

  • Jednoduché a rychlé řešení pro zákazníka bez nutnosti nákupu specializovaného modulu a velké implementace.
  • Sdílení společných dat mezi systémy.
  • Odstranění ručního přepisování, minimalizace chyb a úspora času.
  • V budoucnu možné snadné rozšíření rozhraní o další funkce běžným programátorem se znalostí jazyka VBA.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám