Definice struktury dokumentace (ECM modul)

Header menu 2

Definice struktury dokumentace (ECM modul)

Jasná a přehledná pravidla od zadavatele definující strukturu a značení dokumentace pro všechny spolupracující firmy.

Problematika

Na výstavbě nových zařízení nebo na jejich kompletních či částečných rekonstrukcích se podílí často více dodavatelů. Ti mají většinou svoje zvyklosti ohledně strukturování a značení vytvářené dokumentace. Při předávání jejich dokumentace pak nastává problém, jak všechny dokumenty řádně spojit do jednoho celku.

Velkou výzvou pro zadavatele v podobě koncového uživatele této dokumentace, tj. provozovatele zařízení, investora či generálního dodavatele (EPC contractor) je definovat vhodná pravidla, tak aby předávání a kontrola dokumentace ode všech dodavatelů byla pro něho co nejjednodušší a nejprůhlednější. Dosavadní způsob definice pravidel pomocí písemných předpisů bez možnosti systémových a jednoduchých kontrol je značně neefektivní a časově náročný.

 

Řešení

Platforma EB umožňuje v ECM modulu jasně definovat požadovanou strukturu dokumentace pro následné předávání, kontrolu a připomínkování. Ze strany zadavatele je připravena šablona, která odpovídá požadované struktuře projektu a slouží všem dodavatelům daného projektu jako podklad pro přípravu jejich dokumentů. Šablonu lze připravit např. dle Vyhlášky o dokumentaci staveb č 499/2006 Sb. a Stavebního zákona č.183/2006 Sb. nebo dle jakýchkoli oborových či interních zvyklostí a standardů.

 

Přínosy

  • Definice jednotné struktury dokumentace ze strany zadavatele nezávisle na jednotlivých dodavatelích.
  • Strukturování a komplexní sjednocení elektronické formy veškeré dokumentace dle ČSN EN 61355 (stavební, geodetické, technologické, elektro, MaR apod.).
  • Možnost automatického archivování dokumentace u zadavatele s integrací na digitální archiv.
  • Jasné zadání ze strany zadavatele na zpracovatele.
  • Redukce času při navazujících krocích (kontrola, připomínkování a komunikace s dodavateli dokumentace).

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám