On-line vazba schémat a svazků

Header menu 2

On-line vazba schémat a svazků

Datové propojení mezi schématy zapojení, topologií kabelového svazku a tabulkovými seznamy.

Problematika

Návrh elektrických schémat a souvisejících kabelových svazků se často připravuje ve dvou datově oddělených oblastech, kdy jsou data uložena v samostatných systémech nebo jsou načítána ze společné databáze formou import/export. Jakékoliv změny se provádějí samostatně v dané oblasti (obvodové schéma, topologie kabelového svazku, nástřihové tabulky, kusovníky atd.) s případným následným přenosem a synchronizací dat do druhé oblasti.

Takto použitý způsob práce je časově náročný, obsahuje velké riziko chyb a zahrnuje nutnost dodržování určité metodiky a postupů, které neumožňují paralelní návrh a on-line propojení schémat a svazků.

 

Řešení

Platforma Engineering Base využívá společnou on-line databázi, kdy jeden objekt s katalogovými daty (kabel, vodič, konektor, svorka) je zobrazen v různých grafických nebo tabulkových reprezentacích. Díky této vlastnosti je jakákoliv změna v objektu ihned promítnuta ve všech ostatních reprezentacích bez ohledu na typ dokumentu.

 

Přínosy

  • Minimalizace chyb.
  • Významná časová úspora.
  • Bezproblémové provádění změn v libovolném dokumentu s on-line aktualizací v ostatních dokumentech.
  • Odstranění dodatečných kontrol.
  • Propojení více profesí do jednoho datového modelu.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám