Inteligentní sledování změn (Advanced Data Tracking)

Header menu 2

Inteligentní sledování změn (Advanced Data Tracking)

Co se změnilo od mé poslední kontroly? Jednoduše, rychle, flexibilně a tak jak chci a co chci ...

Problematika

Při práci na projektu dochází k průběžným změnám dat. Evidence těchto změn je často velice komplikovaná. Problém může nastat již při zpracování projektu, na kterém se podílí jen jedna profese. O to více je složitější situace, pokud ve stejném projektu souběžně pracují odborníci z různých oddělení (technologie, měření a regulace, elektro, softwarové oddělení, mechanická konstrukce, …).

V projektu existuje spousta objektů, u kterých se provádějí změny. Co se stane, pokud je např. u jednoho přístroje provedena nějaká změna? Ostatní uživatelé se o tom mohou dovědět ústně nebo emailem od toho, kdo ji provedl a i daný uživatel si za nějakou dobu nemusí pamatovat, co vlastně změnil.

Jakýkoli způsob sdělování těchto informací ústně, formou e-mailů, poznámek, sdílením XLS souborů apod. je značně neefektivní a časem již těžko dohledatelný.

 

Řešení

Platforma EB nabízí formou modulu Advanced Data Tracking (ADT) opravdu inteligentní sledování dat. Toto sledování je založeno na zpracování databázových dat projektu, tzn. nezaznamenává jen grafické změny na výkresech, neboť velká část dat je ukryta v atributech a tyto nejsou zobrazeny.

Uživatel si může jednoduše a kdykoli v průběhu zpracování projektu vytvořit svůj „sledovací bod“, ke kterému je uložen aktuální stav zvolených objektů (např. všechny přístroje v projektu). V případě potřeby kontroly, zdali nastala nějaká změna, stačí provést porovnání s aktuálním stavem. Výsledkem je tabulka, která zobrazí rozdílové stavy (vloženo – odstraněno – změněno) vč. změněných hodnot (původní – nová). Tento stav lze uložit jako další sledovací bod a při příští kontrole zobrazit rozdíly vůči němu nebo předchozímu bodu.

Přínosy

  • Odstranění času potřebného pro evidenci a sdělování provedených změn.
  • Redukce chyb a nedorozumění mezi uživateli pracujících na jednom projektu.
  • Eliminace "záplavy" dat o provedených změnách mezi uživateli.
  • Jednoduché dohledání změn na daných objektech (vložení - odstranění - změna) vč. upravených hodnot.
  • Sledování změn na úrovni tabulek a to nejen grafických úprav.
  • Uživatelem definovaný seznam sledovaných dat (např. jen kabely, motory, všechny přístroje, ...). Uživatel tak dostane pouze data, která potřebuje.
  • Možnost vysledování historie projektu.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám