Workflow předávání dokumentace (ECM modul)

Header menu 2

Workflow předávání dokumentace (ECM modul)

Transparentní proces podporující souběžné předávání dokumentace.

Problematika

Mezi zadavatelem a jeho dodavateli dokumentace probíhá neustálý proces vzájemného předávání a připomínkování dokumentace.

V praxi ovšem často nejsou jasně stanoveny role a zodpovědnosti účastníků procesu včetně časového sledu jednotlivých úkonů. Tímto pak vzniká velký prostor pro nekoordinovanou komunikaci mezi všemi subjekty. Výsledkem je značná časová náročnost pro udržení přehledu o aktuálním stavu předávané dokumentace. Následně z toho pramení sled různých nedorozumění a zbytečné vzájemné komunikace.

 

Řešení

Modul ECM platformy EB definuje softwarově řízené workflow, které je transparentní pro všechny zúčastněné. Je zajištěn proces s jasně definovaným začátkem, organizovaným sledem úkonů a jeho ukončením při tvorbě, kontrole, připomínkování a odevzdání dokumentace.

Přínosy

  • Zkrácení procesu odevzdávání dokumentace.
  • Transparentní proces s průběžnou informovaností pro všechny zúčastněné.
  • Dohledání historie jednotlivých úkonů.
  • Definice práv a zodpovědností jednotlivým uživatelům v procesu dle jejich hierarchie ve firmách.
  • Zajištění souběžných procesů kontroly, připomínkování a odevzdávání dokumentace od více dodavatelů k jednomu technickému místu zadavatele.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám