Struktura projektu dle IEC 81346

Header menu 2

Struktura projektu dle IEC 81346

Moderní strukturování a označování v projektu.

Problematika

Při zpracování dokumentace zařízení jsou jednotlivé prvky v projektu řazeny dle určitého systému značení. V případě čistě grafické dokumentace není toto řazení jednoduše viditelné a je nutné ho vyčítat z grafických výkresů. Přehlednost nad použitým značením získáme, pokud je projekt připraven v systému s databázovou podporou nebo plně databázovou architekturou. Použité značení a řazení jednotlivých prvků je potom viditelné v tzv. „stromečku“ nebo navigátoru projektu.

Použitý značící systém tvoří tzv. strukturu projektu a může být odlišný od velikosti projektu nebo zvyklostí projektanta. Z důvodu kooperace mezi jednotlivými profesemi, projekčními organizacemi a pro potřeby standardizace byla připravena norma ČSN IEC 81346. Tato norma stanovuje Zásady strukturování a referenční označování pro průmyslové systémy.

Filozofie normy je založena na třech aspektech, které popisují prvek v projektu – vlastní označení prvku, funkční (technologické) zařazení prvku a fyzické umístění prvku. Jednotlivé aspekty mají v normě definováno své předznamenání („-“ „=“ a „+“) a písmenné kódy (např. „M“ pro motor), která se doporučují použít z důvodu přehlednosti.

Výzvou pro používaný projekční systém je odpovídající podpora této normy. Výsledkem pro uživatele dokumentace je rychlá orientace ve výkresech, pro projektanta potom minimalizace chyb a zkrácení času při definici jednotlivých částí značení prvků.

 

Řešení

Platforma EB je plně připravena na strukturování projektu dle pravidel odpovídající normě ČSN IEC 81346. Použití všech 3 aspektů ovšem není povinné, neboť u jednodušších projektů nemusí být všechny využity.

V EB může uživatel volně definovat aspekty pro umístění a funkční (technologické) zařazení a k nim přiřadit jakýkoli prvek projektu. Pro definici písmenného značení ve všech 3 aspektech je EB platforma naprosto otevřená . Lze využít doporučení normy ČSN IEC 81346, oborové značení např. dle KKS, RDS-PP nebo jiného způsobu zavedeného uživatelem. Tímto vyniká otevřenost a volnost EB, která se jednoduše přizpůsobí potřebám uživatele.

Přínosy

  • Plná podpora normy ČSN IEC 81346 s možností přizpůsobení požadavkům uživatele.
  • Snadné provázání prvků projektu nebo výkresů se zřetelem na umístění nebo funkci.
  • Změna kódu umístění či funkce vyvolá on-line změnu u provázaných prvků nebo výkresů.
  • Aplikace libovolné definice písmenných kódů ve všech aspektech dle potřeb uživatele.
  • Jednoduché a rychlé vyhledávání konkrétního prvku projektu pro obsluhu a servis zařízení.
  • Možnost automatické kontroly kódů značení dle předpisu zákazníka.

Líbí se Vám EB platforma? Ozvěte se nám